Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT). Dobra reputacja przewoźnika w świetle unijnych regulacji.

Obowiązujące od marca 2017 r. przepisy w ustawie o transporcie drogowym znacznie zaostrzyły przepisy w zakresie możliwej utraty dobrej reputacji także dla zarządzających transportem. Na szkoleniu zostaną omówione m.in. wymogi stawiane przewoźnikom i kierowcom, łącznie z sankcjami jakie grożą za niespełnienie obowiązków wynikających z ww. ustawy. Zapoznanie się z prawami i obowiązkami związanymi z funkcjonowaniem ustawy o monitorowaniu przewozu (SENT) Omówienie wymogów przed przewozem jakie musi spełnić wysyłający w przypadku,  gdy jest exporterem jako nadawca, importerem jako odbiorca oraz jakie wymogi stawiane w krajowym obrocie towarów między innymi akcyzowymi Przedstawienie nowych uregulowań związanych z dobrą reputacją, która jest niezbędnym warunkiem, aby wykonywać przewozy drogowe  

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 

 • zapoznanie się z prawami i obowiązkami związanymi z funkcjonowaniem ustawy o monitorowaniu przewozu (SENT)
 • szczegółowe omówienie obowiązków przedsiębiorców wysyłających i odbierających towary wrażliwe, przewoźników oraz odbiorców tych towarów, w tym zasady odpowiedzialności administracyjnej  i karnej,
 • omówienie prawidłowego sposobu rejestracji zgłoszeń do systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT)
 • przedstawienie wymogów przed przewozem, jakie musi spełnić wysyłający w przypadku,  gdy jest exporterem jako nadawca, importerem jako odbiorca oraz jakie wymogi stawiane w krajowym obrocie towarów między innymi akcyzowymi
 • przedstawienie nowych uregulowań związanych z dobrą reputacją, która jest niezbędnym warunkiem, aby wykonywać przewozy drogowe
 • omówienie zmian zawartych w nowelizacjach przepisów,  np. nowe wyłączenia, nowe towary objęte monitorowaniem, system monitorowania kolejowych przewozów towarów, nowe obowiązki związane z koniecznością używania GPS.
 • omówienie naruszeń,  orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie monitorowania towarów.za których niedopełnienie ustawodawca wskazał sankcje pieniężne oraz

Program szkolenia

1. SENT – system monitorowania drogowego przewozu towarów

 • Zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów
 • Rodzaje towarów objętych systemem monitorowania
 • Przewozy nie objęte systemem monitorowania przewozu
 • Środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów
 • Trasa przewozu a niezbędne informacje do rejestru
 • Dokonywanie zgłoszeń w czasie awarii systemu SENT
 • Zasady kontroli przewozu towarów
 • Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów:
  • podmiotu wysyłającego
  • podmiotu odbierającego
  • przewoźnika
  • kierującego środkiem transportu
 • Sankcje karne za nie przestrzeganie zasad monitorowania przewozu drogowego
 • Nowe obowiązki dla wykonujących przewóz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne

2. NOWE zasady oceny dobrej reputacji

 • Wymagania warunkujące utrzymanie licencji na krajowy i międzynarodowy przewóz osób i rzeczy
 • Warunki wykonywania zawodu „zarządzającego transportem „Nowe zasady prowadzenia postępowań o utratę dobrej reputacji
 • Sprecyzowanie okoliczności za które można utracić dobrą reputację
 • Okoliczności utraty licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
 • Okoliczności utraty Certyfikatu Kompetencji Zawodowych
 • Kto może poświadczyć zdolność finansową przedsiębiorców

Adresaci

 

 • podmioty objęte systemem monitorowania przewozu towarów (SENT) w szczególności:  kadra kierownicza, specjaliści administracja, kierowcy, spedytorzy, dyspozytorzy, księgowi
 • radcy prawni, doradcy podatkowi, adwokaci
 • kierowcy
 • pracownicy  organów administracji publicznej zajmujących się SENT będące podmiotami odpowiedzialnymi za nadzór i egzekucję przepisów o SENT

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie