PLANER

Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania – tak naprawdę nie podjąłeś decyzjiTony Robbins

Menu

PRAWO W MAGAZYNIE – uwarunkowania prawne funkcjonowania gospodarki magazynowej

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Jedyne takie szkolenie, które kompleksowo zapozna z przepisami Kodeksu Karnego, Cywilnego, Prawa Pracy, Kodeksu Pracy, Ustawy o rachunkowości, Prawa budowlanego oraz zapisów prawnych w obszarze ppoż. i bhp dotyczących gospodarki magazynowej i funkcjonowania magazynów.

Cele i korzyści szkolenia
 • Przedstawienie kompleksowo zakresu przepisów prawa regulującego wszystkie obszary funkcjonowania magazynu i gospodarki zapasami.
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z zakresem obowiązków i odpowiedzialności w przestrzeganiu i egzekwowaniu przepisów prawnych w magazynie oraz konsekwencjami jego nieprzestrzegania.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają konkretne wskazówki na które zapisy prawne należy zwrócić szczególną uwagę podczas realizacji konkretnych działań magazynowych.
Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest do:

 • kierowników magazynów, ich zastępców,
 • brygadzistów oraz
 • pracowników Logistyki,
 • osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki magazynowej.

Ze szkolenia mogą również skorzystać:

 • pracownicy Służb Controllingu i Służb Logistycznych w kontekście możliwości wykorzystania zasobów magazynowych w stosunku do potencjalnych potrzeb zabezpieczenia zapasów.
Program szczegółowy szkolenia
1. Zarządzanie magazynem – aspekty logistyki i Ustawy o Rachunkowości
 • Definicja, przeznaczenie i rodzaje
 • Procesy magazynowe
 • Podstawy prawne ewidencji magazynowej
 • Inwentaryzacja i kontrola zapasów
2. Wykorzystanie zasobów ludzkich w magazynie – wymagania Prawa Pracy, Kodeksu Pracy i Ustawy o dopuszczalnym obciążeniu pracowników przy ręcznym przenoszeniu i dźwiganiu ładunków
 • Czas pracy i normowanie operacji
 • Zasady powierzania odpowiedzialności materialnej indywidualnej i podzielonej i sposoby rozliczania za szkody w powierzonym mieniu
 • Dopuszczalne obciążenie pracowników przy dźwiganiu i ręcznym przenoszeniu ładunków
 • Praktyka dyscyplinarna – zarządzanie operacyjne personelem, granice mobingu i innych zagrożeń w sprawowaniu władzy
3. Eksploatacja budowli magazynowych i wyposażenia magazynowego – zapisy Prawa Budowlanego, Przepisów BHP i Ppoż.
 • Organizacja i zagospodarowanie przestrzeni magazynowej
 • Zasady wydzielania przestrzeni magazynowej pod określone cele zgodnie z przepisami prawa – przestrzenie składowe, kompletacyjne, socjalne i administracyjne, normy należności
 • Obowiązkowe wyposażenie techniczne w magazynie w obszarze BHP, Ppoż. i należności socjalnych dla pracowników
 • Dopuszczalne obciążenia zasobów technicznych magazynu – regałów, podłóg i środków transportowych
 • Zagrożenie ogniowe magazynu – zasady obliczania obciążenia ogniowego magazynu
4. Szczególne zasady magazynowania i obsługi zapasów grupy ADR – Europejska Konwencja w sprawie przechowywania, transportu i składowania zapasów niebezpiecznych
 • Podstawowe zasady i ograniczenia w zakresie składowania i obsługi zapasów niebezpiecznych
 • Uprawnienie pracowników magazynowych do obsługi zapasów należących do grup ADR
 • Niezbędne urządzenia kontrolno – pomiarowe do obsługi zapasów ADR
 • Szczególne przepisy BHP w zakresie obsługi zapasów grupy ADR
5. Prace szczególnie niebezpieczne – dopuszczanie pracowników do prac na wysokości
 • Prace na wysokości
 • Urządzenia niezbędne do pracy na wysokości oraz warunki ich wykorzystania
 • Środki ochrony indywidualnej niezbędne przy pracach na wysokości
6. Ochrona ludzi w wypadkach zagrożeń – przepisy Ppoż. BHP dotyczące bezpiecznej ewakuacji personelu magazynowego w wypadku zagrożeń
 • Wymagania prawne dotyczące niezbędnych parametrów dróg, przejść i wyjść ewakuacyjnych w przypadkach zagrożeń pożarowych
 • Urządzenia przeciwpożarowe i techniczne środki zabezpieczenia ppoż. niezbędne w magazynie
 • Zasady organizacji ewakuacji personelu w przypadku zagrożenia pożarowego oraz w sytuacjach innych zagrożeń
Metody szkoleniowe
 • krótkie wprowadzające wykłady
 • materiały audiowizualne
 • sesja analizy potrzeb uczestników
 • panel dyskusyjny
 • ćwiczenia warsztatowe w grupie
 • indywidualne ćwiczenia warsztatowe
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Liczba uczestników ograniczona do 16 osób, dla każdego terminu.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  zapraszamyP

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

  Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

  FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Konkurencyjne ceny

  Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
  Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


  DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


  ·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


  Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


  Tekst alternatywny


  Źródło: Nowa definicja MŚP


  Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

  Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
  Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

  aktualne usługi

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

  Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

  Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

   

   

  Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

  Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

  – wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
  – znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
  – zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  – wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
  – wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
  – poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
  – uzyskanego wcześniej wsparcia

  Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

  Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

  SYLWIA JASIŃSKA
  – główny specjalista ds. organizacji szkoleń
  tel. (48) 32 738 51 91
  e-mail: Włącz javascript

  MAŁGORZATA KLIMAS
  – manager ds. kluczowych klientów
  tel. (48) 32 738 51 90
  tel. kom. 508 147 055
  e-mail: Włącz javascript

  AGATA NALEPA
  – młodszy specjalista ds. obsługi klienta
  tel. (48) 32 738 51 90
  e-mail: Włącz javascript

   

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania