PLANER

Po pierwsze, postaraj się o opinię twórczego geniusza. Po drugie, otocz się lepszymi od siebie. Po trzecie, nie przeszkadzaj imDavid Ogilvy

Menu

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI – optymalizacja kosztów zapasów

Cele i korzyści szkolenia
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami teorii logistycznego zarządzania zapasami oraz istotą i uwarunkowaniami tego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej
 • Przedstawienie uwarunkowań kosztowych gospodarki zapasami oraz możliwościami optymalizacji tych kosztów
 • Prezentacja narzędzi sterowania zapasami w sieci dystrybucji ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi dostosowania ilości i struktury zapasów do zmiennego popytu oraz tworzenia zapasu bezpieczeństwa
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się miernikami oceny gospodarki zapasami w sieci dystrybucji

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności prognozowania popytu różnymi metodami
 • Prezentowane narzędzia kształtowania poziomu i struktury zapasów będą dostosowane do działalności zaopatrzeniowej i dystrybucyjnej co pozwoli szkolonym na szybszą ich adaptację w warunkach swojej firmy
 • Udowodnione zostaną podstawowe zależności kosztowe między zmieniającym się popytem, strukturą utrzymywanych zapasów, możliwościami dostawców a wpływem zapasów na wynik finansowy przedsiębiorstwa
Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

 • Pojęcie, istota i rodzaje zapasów
 • Cele tworzenia zapasów
 • Zadania gospodarki zapasami w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

2. Elementy kosztowe w zarządzaniu zapasami

 • Koszty gromadzenia, utrzymywania (zamrożonego kapitału, składowania, deprecjacji zapasu), braku zapasów
 • Zależności kosztowe w zarządzaniu zapasami
 • Metody optymalizacji kosztów zapasów

3. Cykl uzupełniania i jego elementy

 • Określanie zmienności popytu w cyklu uzupełniania oraz zmienności czasu cyklu uzupełniania
 • Ryzyko wystąpienia braku zapasu
 • Pewność realizacji popytu w danym czasie

4. Zapas zabezpieczający w cyklu uzupełniania

 • Istota, zasady tworzenia i funkcje zapasów bezpieczeństwa w zarządzaniu zapasami
 • Metody optymalizacji wielkości zapasu bezpieczeństwa, zapas bezpieczeństwa a wielkość dostawy
 • Związki zapasu bezpieczeństwa z POK1 i POK2
 • Uwarunkowania kosztowe zapasów bezpieczeństwa

5. Podstawowe modele systemów zamawiania

 • Przegląd informacyjny czyli kiedy zamawiać
 • Przegląd okresowy czyli ile zamawiać
 • Systemy wielowariantowe

6. Kalkulacja i optymalizacja wielkości zamówienia – ćwiczenie praktyczne

 • Metody ustalania wielkości partii dostawy
 • Optymalizacja wielkości zamówienia (dostaw) dla systemu zamawiania opartego na poziomie informacyjnym
 • Optymalizacja cyklu w przeglądzie okresowym
 • Wielkość zamówienia a zapas bezpieczeństwa
 • Zapasy rozproszone w sieci dystrybucji
 • Zarządzanie zapasami grup asortymentowych
 • Analiza pokrycia
 • Grupowanie zamówień
 • Zapasy zabezpieczające dla grup asortymentowych

7. Mierniki oceny gospodarki zapasami

 • Wskaźnik rotacji zapasów
 • Wskaźnik pokrycia popytu zapasami

8. Ćwiczenie grupowe – gra symulacyjna

Podejmowanie decyzji w zakresie zakupów, tworzenia zapasów bieżących i zapasów bezpieczeństwa, kalkulacja wielkości dostaw i terminów dostaw, kalkulacja kosztów zarządzania zapasami na podstawie założenia do ćwiczenia i dynamicznie podawanych uwarunkowań przez prowadzącego grę.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania