PLANER

Człowiek, który zgadza się ze wszys­tki­mi, nie zasługu­je na to, by kto­kol­wiek się z nim zgadzał.Winston Churchill

Menu

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI – optymalizacja kosztów zapasów

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami teorii logistycznego zarządzania zapasami oraz istotą i uwarunkowaniami tego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej
 • Przedstawienie uwarunkowań kosztowych gospodarki zapasami oraz możliwościami optymalizacji tych kosztów
 • Prezentacja narzędzi sterowania zapasami w sieci dystrybucji ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi dostosowania ilości i struktury zapasów do zmiennego popytu oraz tworzenia zapasu bezpieczeństwa
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się miernikami oceny gospodarki zapasami w sieci dystrybucji
Korzyści ze szkolenia:
 • Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności prognozowania popytu różnymi metodami
 • Prezentowane narzędzia kształtowania poziomu i struktury zapasów będą dostosowane do działalności zaopatrzeniowej i dystrybucyjnej co pozwoli szkolonym na szybszą ich adaptację w warunkach swojej firmy
 • Udowodnione zostaną podstawowe zależności kosztowe między zmieniającym się popytem, strukturą utrzymywanych zapasów, możliwościami dostawców a wpływem zapasów na wynik finansowy przedsiębiorstwa
Adresaci szkolenia
 • Kierownicy Magazynów
 • Magazynierzy
 • Personel magazynowy
 • Kierownicy Działów Zaopatrzenia
 • Pracownicy Działów Logistyki
Program szczegółowy szkolenia

1. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

 • Pojęcie, istota i rodzaje zapasów
 • Cele tworzenia zapasów
 • Zadania gospodarki zapasami w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

2. Elementy kosztowe w zarządzaniu zapasami

 • Koszty gromadzenia, utrzymywania (zamrożonego kapitału, składowania, deprecjacji zapasu), braku zapasów
 • Zależności kosztowe w zarządzaniu zapasami
 • Metody optymalizacji kosztów zapasów

3. Cykl uzupełniania i jego elementy

 • Określanie zmienności popytu w cyklu uzupełniania oraz zmienności czasu cyklu uzupełniania
 • Ryzyko wystąpienia braku zapasu
 • Pewność realizacji popytu w danym czasie

4. Zapas zabezpieczający w cyklu uzupełniania

 • Istota, zasady tworzenia i funkcje zapasów bezpieczeństwa w zarządzaniu zapasami
 • Metody optymalizacji wielkości zapasu bezpieczeństwa, zapas bezpieczeństwa a wielkość dostawy
 • Związki zapasu bezpieczeństwa z POK1 i POK2
 • Uwarunkowania kosztowe zapasów bezpieczeństwa

5. Podstawowe modele systemów zamawiania

 • Przegląd informacyjny czyli kiedy zamawiać
 • Przegląd okresowy czyli ile zamawiać
 • Systemy wielowariantowe

6. Kalkulacja i optymalizacja wielkości zamówienia – ćwiczenie praktyczne

 • Metody ustalania wielkości partii dostawy
 • Optymalizacja wielkości zamówienia (dostaw) dla systemu zamawiania opartego na poziomie informacyjnym
 • Optymalizacja cyklu w przeglądzie okresowym
 • Wielkość zamówienia a zapas bezpieczeństwa
 • Zapasy rozproszone w sieci dystrybucji
 • Zarządzanie zapasami grup asortymentowych
 • Analiza pokrycia
 • Grupowanie zamówień
 • Zapasy zabezpieczające dla grup asortymentowych

7. Mierniki oceny gospodarki zapasami

 • Wskaźnik rotacji zapasów
 • Wskaźnik pokrycia popytu zapasami

8. Ćwiczenie grupowe – gra symulacyjna

Podejmowanie decyzji w zakresie zakupów, tworzenia zapasów bieżących i zapasów bezpieczeństwa, kalkulacja wielkości dostaw i terminów dostaw, kalkulacja kosztów zarządzania zapasami na podstawie założenia do ćwiczenia i dynamicznie podawanych uwarunkowań przez prowadzącego grę.

Metody szkoleniowe
 • krótkie wprowadzające wykłady
 • materiały audiowizualne
 • sesja analizy potrzeb uczestników
 • panel dyskusyjny
 • ćwiczenia warsztatowe w grupie
 • indywidualne ćwiczenia warsztatowe
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Trener i konsultant logistyczny, posiadający 20 lat doświadczenia w zakresie szkoleń i doradztwa logistycznego.


Autor projektów dotyczących struktur organizacyjnych i zakresu obowiązków oraz opisu stanowisk pracy w firmach produkcyjnych.


Autor kursu korespondencyjnego ESKK „Specjalista do spraw logistyki”, członek Kapituły ds. Oceny Innowacji Logistycznych w ramach projektu Operator Logistyczny Roku.


Specjalizuje się w zakresie szkoleń z tematów logistycznych w obszarze produkcji, zapasów, magazynów, kosztów, zarządzania zasobami ludzkimi, inwentaryzacji i controllingu.

Prowadził projekty dotyczące opracowania mapy wiedzy i umiejętności pracowników oraz oceny ich przydatności na zajmowanych stanowiskach.


W ramach szkoleń i projektów współpracował z firmami:
Amica, Solaris Bus & Couch, MAN, SEAT, Volvo, Volkswagen, Panopa Logistics, ORFE, Ponetex, Federal Mogul, Lear, Makro, Tesco, Rossmann, Castorama, GELG, Wiza Meble, ADDIT, Orlen, KM Płock, Magna, Sanpol, Sanitech, Biazet, Kompania Piwowarska, Cadbury, Unilever, Philips, Philip Morris, Simba, Pratt & Whitney, ZPC Odra, Havi Logistics, Wavin, Sellmet, Siemens, Spedimex, LG Wrocław, Faurecia, Winkelmann, ILA Moskwa, WAT, COIG Katowice, DBT, Trans – Południe.
Dodatkowe informacje

Liczba uczestników ograniczona do 16 osób, dla każdego terminu.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  zapraszamyP

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

  Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

  FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Konkurencyjne ceny

  Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
  Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


  DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


  ·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


  Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


  Tekst alternatywny


  Źródło: Nowa definicja MŚP


  Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

  Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
  Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

  aktualne usługi

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

  Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

  Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

   

   

  Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

  Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

  – wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
  – znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
  – zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  – wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
  – wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
  – poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
  – uzyskanego wcześniej wsparcia

  Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

  Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

  SYLWIA JASIŃSKA
  – główny specjalista ds. organizacji szkoleń
  tel. (48) 32 738 51 91
  e-mail: Włącz javascript

  MAŁGORZATA KLIMAS
  – manager ds. kluczowych klientów
  tel. (48) 32 738 51 90
  tel. kom. 508 147 055
  e-mail: Włącz javascript

  AGATA NALEPA
  – młodszy specjalista ds. projektów szkoleniowych
  tel. (48) 32 738 51 90
  e-mail: Włącz javascript

   

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania