Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

GOSPODARKA MAGAZYNOWA W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM (3 dni)

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1. Rola i zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw w sytuacji rozwoju nowych technologii usprawniających automatyczną identyfikację oraz przepływ informacji, dokumentów i wartości pomiędzy partnerami biznesowymi, za pomocą Systemów radiowych RFID wspomaganych Internetem

2. Wymagania odnośnie postaci fizycznej i znakowania jednostek ładunkowych do obrotu zewnętrznego w ramach zintegrowanych łańcuchów dostaw

 • Charakterystyka jednostek ładunkowych oraz urządzenia do ich formowania i zabezpieczania
 • Znakowanie jednostek detalicznych i transportowych w logistycznym łańcuchu dostaw z uwzględnieniem uniwersalnych standardów UCC/EAN
 • Kontenery i Kontenerowy System Transportowy

3. Zasady znakowania towarów w systemie kodów kreskowych EAN.UCC oraz tagów radiowych RFID/EPC

 • Znakowania towarów w systemie EAN.UCC
 • Znakowanie za pomocą kodów kreskowych EAN.UCC
 • Znakowanie za pomocą tagów radiowych RFID

4. Przepisy i wymagania dotyczące warunków przechowywania w nowoczesnych magazynach

 • Charakterystyka zapasów magazynowych, ich podział i klasyfikacja pod względem właściwości fizyko-chemicznych
 • Właściwości fizyko-chemiczne zapasów magazynowych oraz normy i przepisy dotyczące warunków ich przechowywania
 • Warunki przechowywania materiałów i wyrobów o właściwościach normalnych
 • Warunki przechowywania substancji i materiałów niebezpiecznych

5. Urządzenia technologicznego wyposażenia magazynów – wiodące konstrukcje i zasady efektywnego zastosowania

 • Urządzenia do składowania
 • Magazynowe środki transportowe
 • Pomocnicze urządzenia magazynowe

6. Nowoczesne technologie w zakresie usprawnienia przepływu ładunków przez magazyny oraz usprawnienia procesów kompletacji

 • Charakterystyka procesów magazynowych
 • Charakterystyka prac w magazynach o systemie ręcznym
 • Technologia prac w magazynach obsługiwanych wózkami podnośnikowymi
 • Technologia prac w magazynach obsługiwanych układnicami regałowymi
 • Magazyny o obrocie pełnymi jednostkami ładunkowymi
 • Magazyny kompletacyjne (zasady kompletacji przy wydawaniu z magazynu)

7. Zasady efektywnego zagospodarowania przestrzeni magazynowej oraz rozmieszczania towarów w magazynie

 • Charakterystyka obiektów magazynowych dla składowania materiałów i wyrobów
 • Podział powierzchni, przestrzeni i wysokości magazynu
 • Wymagane instalacje budowlane i technologiczne w magazynach
 • Zasady modernizacji magazynów

8. Wytyczne dostosowania obiektów magazynowego do nowoczesnych wymogów uczestnictwa w krajowych i europejskich łańcuchach dostaw

 • Wymagania odnośnie obiektów magazynowych i procesu magazynowego w dostosowaniu do nowoczesnych wymogów uczestnictwa w krajowych i europejskich łańcuchach dostaw.
 • Wymagania odnośnie frontów rozładunkowych
 • Wymagania odnośnie organizacji i zarządzania przepływem towarów na frontach rozładunkowych

9. Nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie i sterowanie procesami magazynowymi jako warunek uzyskania funduszy strukturalnych PARP dla podniesienia konkurencyjności i wprowadzenia innowacyjności w gospodarce magazynowej

 • Nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie i sterowanie procesami magazynowymi jako jeden z podstawowych warunków uzyskania funduszy strukturalnych PARP
 • Charakterystyka podstawowych typów oprogramowania dla zarządzania i sterowania czynnościami procesu magazynowego
 • Nowoczesne techniki dla usprawnienia przekazywania dyspozycji pomiędzy WMS (Systemem Zarządzania Magazynem) a pracownikami magazynowymi w postaci:
  • Systemów RF (bezprzewodowej wymiany danych drogą radiową)
  • Voice Picking (sterowanie procesów głosem)
  • Picking by Light (sterowanie procesów za pomocą sygnalizacji świetlnej)
  • Systemów znakowania etykietami z kodami EAN”UCC oraz tagami RFID

10. Zasady bezpiecznej pracy w magazynach

 • Podstawowe obowiązki pracodawcy i magazyniera w zakresie zapewnienia bezpiecznej pracy personelu magazynowego
 • Podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynach oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom
 • Prawa i obowiązki pracownika
 • Podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynach oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom

11. WARSZTATY

12. Nowoczesne zasady organizacji gospodarki magazynowej

 • Zakres problematyki dotyczącej organizacji gospodarki magazynowej
 • Podstawowe przesłanki tworzenia struktur organizacji gospodarki magazynowej

13. Podstawowe akty normatywne dotyczące organizacji gospodarki magazynowej

 • Regulaminy pracy magazynu zawierające:
  • podstawowe obowiązki pracodawcy i pracowników
  • kwalifikacje zawodowe, podstawowe obowiązki oraz zakresy czynności pracowników magazynowych
  • czas pracy magazynów, ewidencja czasu prascy oraz warunki przebywania na terenie magazynu
  • zwolnienia od pracy i zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy
  • kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy
  • postanowienia dot. pracy w magazynie kobiet i młodocianych
  • sposób zabezpieczenia budowli i pomieszczeń magazynowych przed kradzieżą i innymi nadużyciami
  • podstawowe zasady bhp w magazynie oraz zasady bezpieczeństwa pożarowego w magazynach
 • Instrukcje magazynowe zawierające:
  • charakterystykę zapasów składowanych w magazynach oraz warunki ich przechowywania
  • charakterystykę budowli i pomieszczeń magazynowych
  • charakterystykę wyposażenia magazynowego
  • ogólną charakterystykę technologicznego procesu magazynowego
  • organizację gospodarki magazynowej
  • zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą i innymi nadużyciami
  • podstawowe zasady bhp w magazynach oraz zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Normy przedmiotowe dot. organizacji gospodarki magazynowej
 • Wymagania norm ISO 9001:2000 w zakresie organizacji gospodarki magazynowej

14. Nowoczesne zasady organizacji obrotu magazynowego

 • Zasady odbioru, przyjęcia i wydania wyrobów i materiałów
 • Czynności związane z odbiorem jakościowym dostaw
 • Odbiór przesyłek kolejowych i samochodowych

15. Aktualne uregulowania prawne dot. opakowań i odpadów opakowaniowych

16. Zasady i zakres recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych

17. Organizacja gospodarki opakowaniami w przedsiębiorstwie

 • Systemy i struktury organizacji gospodarki opakowaniami
 • Gospodarka opakowaniami własnymi
 • Gospodarka opakowaniami obcymi
 • Zasady organizacji i funkcjonowania systemów gospodarki opakowaniami wielokrotnego użytku
 • Podstawowy zakres czynności magazynu opakowań

18. Podstawy formalno-prawne odpowiedzialności materialnej personelu magazynowego

 • Cechy charakterystyczne kandydata na stanowisko magazyniera odpowiedzialnego materialnie
 • Obowiązki pracodawcy w stosunku do magazyniera
 • Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych (odpowiedzialność jednostkowa, wspólna odpowiedzialność materialna, odpowiedzialność za szkody w powierzonym mieniu)
 • Zmiany w przepisach dot. odpowiedzialności materialnej pracowników magazynowych

19. Zasady i formy inwentaryzacji w magazynach

 • Istota i cel inwentaryzacji
 • Podstawy prawne inwentaryzacji
 • Inwentaryzacja jednorazowa (przebieg inwentaryzacji, etapy inwentaryzacji, dokumentacja spisowa, przebieg spisu)
 • Inwentaryzacja ciągła
 • Wykorzystywanie norm ubytków naturalnych w rozliczeniach inwentaryzacji

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie