Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

Zarządzanie projektami– praktyczny przegląd zasad, technik i standardów.

Skuteczne zarządzanie projektami stanowi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów i osiągania zakładanych celów na konkurencyjnym obszarze biznesu, nowoczesnej uczelni, czy też forum społecznego działania. Jednym z warunków do sukcesu w tym zakresie jest zdobycie wiedzy o metodach zarządzania projektami i umiejętności praktycznego działania w stosowaniu własnej metodyki, pozwalającej skutecznie realizować projekty

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Uczestnicy zapoznają się z zasadami i technikami:
Zarządzania czasem (zależności, terminowość, kolejność, spójność działań),
Zarządzania kosztami (kontrola realizacji budżetu -podejście procesowe), zarządzanie, jakością (walidacja dostaw, przeglądy projektu).
Omówione zostaną i przećwiczone na bazie studiów przypadków, metody i procedury.
Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego.
Uczestnicy szkolenie uzyskają odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
 • Czym jest projekt, na czym polegają jego cechy charakterystyczne i co z tego wynika dla praktyki realizacyjnej
 • Co jest najistotniejsze w zarządzaniu projektem
 • Czym są i na czym polegają standardy zarządzania projektami
 • Jak wykorzystywać w praktyce wiedzę dotyczącą procesów biznesowych w projekcie
 • Jak kontrolować i organizować rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie projektu
 • Za pomocą, jakich procedur i technik przeprowadzać regularne przeglądy postępów prac w stosunku do planu i założeń biznesowych
 • Z czego wynikają kłopoty i porażki projektów
 • Na czym polega znaczenie i w jaki sposób wykorzystywać tzw. elastyczne punkty decyzyjne
 • Z czego wynika i na czym opiera się funkcjonowanie automatycznej kontroli wszelkich odchyleń od planu

Program szkolenia

Dzień I

1. Wprowadzenie do zarządzania projektem

 • Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek
 • Analiza projektu – podejście PRINCE 2, PCM i PMI
 • Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
 • Analiza problemu i celów projektu-  uzasadnienie biznesowe
 • Cykl życia projektu wg PCM, PMI, PRINCE2 – fazy projektu – etapy techniczne i etapy zarządcze

 2. Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem

 • Aktualne trendy w zarządzaniu projektami
 • Systemy i metodyki zarządzania projektem – przegląd wiodących rozwiązań
 • Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego
 • Cele projektu – ćwiczenie
 • typy projektów
 • czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu
 • warunki wstępne efektywnego zarządzania projektem

 3. Inicjowanie projektu – Obszary w zarządzaniu projektu

 • Konspekt Projektu – Matryca priorytetów
 • Przygotowanie założeń projektu – ćwiczenie praktyczne
 • Planowanie
 • Konstruowanie projektu
 • Strategiczne decyzje projektu
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Dokument inicjacji projektu – omówienie i ćwiczenie

4. Budowa zespołu projektowego – Uczestnicy projektu, struktura zespołu,

 • Struktura podziału pracy
 • Szkolenie i doskonalenie zespołu – test sylwetki zawodowej
 • Motywowanie do efektywnej pracy grupowej
 • Metody grupowego rozwiązywania problemów

5. Planowanie projektu – Cykl życia projektu

 • Struktura podziału zadań
 • Planowanie zasobów
 • Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
 • Schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej)
 • Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)
 • Harmonogram a budżet -podstawowe reguły współzależności
 • Przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem

 Dzień II

6. Czas realizacji a skuteczność osiągnięcia celów projektu

 • Struktura podziału pracy (PPS/ang. WBS), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli
 • Zadania projektu, zależności między nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie
 • Sieć czynności, diagram sieciowy PERT, wykres Gantt’a
 • Harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności
 • Budowa harmonogramu projektu – „wprzód”, „wstecz”
 • Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu
 • Określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów
 • Łańcuch krytyczny, bufor projektu, bufory zasilające i bufory zasobów
 • Zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu – aktualizowanie harmonogramu bieżącego na podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta
 • Ćwiczenie: Planowanie czasu w projekcie

7. Realizacja i kontrola projektu

 • Cele projektu (główne i cząstkowe), tzw. drzewo celów, macierz wzajemnej relacji celów projektu
 • Analiza SWOT – zasady i procedury przygotowania oraz praktycznego wykorzystania
 • Strukturyzacja projektu a struktura organizacyjna (np. technika czarnej skrzynki, diagram sprzężenia zwrotnego, wykres Gantta, PERT)
 • Koszty, przychody, przepływy gotówkowe
 • Przekroje i szacowanie kosztów projektów
 • Budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem
  standard EVMS (Earned Value Management System)
 • Metoda Earned Value i jej zastosowania
 • Orientacja na korzyści projektu
 • Szacowanie wartości projektu
 • Analiza i wprowadzanie zmian
 • Ćwiczenie DIP – dokument inicjacji projektu

Dzień III

 8. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie

 • Identyfikacja czynników ryzyka – metodyka FMEA
 • Rodzaje ryzyka w projekcie
 • Kwantyfikacja ryzyka – szacowanie ryzyka
 • Analiza ryzyka – test: Twoja skłonność do ryzyka
 • Plany przeciwdziałania
 • Porażki projektów

 9. Planowanie komunikacji

 • Dystrybucja informacji- test: postawa negocjacyjna
 • Sprawozdawczość
 • Jakość w projekcie
 • Planowanie, jakości
 • Zapewnienie, jakości
 • Sterowanie, jakością
 • Kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą

10. Zamknięcie projektu

 • Zarządzanie Zmianą w metodyce PRINCE2, PCM i PMI
 • Zamykanie Projektu  –  fazy procesu zamykania projektu
 • Błędy, które popełniamy najczęściej, – czyli kiedy intuicja nas zawodzi
 • Skonsolidowanie wiedzy o metodykach zarządzania projektami w tym, PCM, PMI, PRINCE2

 

 

 

Adresaci

Program przeznaczony jest dla pracowników z różnej branży, specjalistów oraz kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania w instytucjach publicznych i firmach komercyjnych, oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym.
Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.
Szkolenie jest skierowane także, do firm i instytucji, które przygotowują lub realizują projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Prowadzący

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie