Naśladownictwo jest najszczerszym komplementem.Charles Caleb Colton

Menu

BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU KOLEJOWEGO towarów niebezpiecznych – Regulamin RID

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Logistyka, transport, I pomoc , BHP, Inne

Liczba godzin: 1dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie krajowym i międzynarodowym, regulującymi problematykę przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych.

Szkolenie spełnia wymogi działu 1.3, rozdziału 1.10.2 Regulaminu RID oraz art. 14 Ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych.

Korzyści ze szkolenia:

  • Uniknięcie kar finansowych z tytułu niestosowania się do przepisów
  • Zaliczenie obowiązkowego szkolenia stanowiskowego
  • Znajomość i zdolność rozpoznawania zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne na podstawie oznakowania i zapisów w dokumencie przewozowym
  • Obniżenie kosztów związanych z przewozem towarów niebezpiecznych w wyniku odpowiedniego zastosowania wyłączeń spod przepisów Regulaminu RID
  • Umiejętność rozpoznawania nieprawidłowości
  • Umiejętność odpowiedniego postępowania w wypadku naruszenia bezpieczeństwa i sytuacjach krytycznych

Szkolenie, spełniające odpowiednie wymogi prawne wraz z warsztatami, ćwiczeniami praktycznymi, pozwalającymi na rzeczywiste, samodzielne opanowanie omawianej problematyki.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest obowiązkowe dla pracowników przedsiębiorstw, których prace dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych i czynności z nim związanych – kadra kierownicza, pracownicy administracyjni, pracownicy magazynowi, pracownicy wykonawczy biorący bezpośredni udział w przewozach towarów niebezpiecznych i czynnościach z nimi związanych, pracownicy odpowiedzialni za kontrolę techniczną wagonów używanych do przewozu towarów niebezpiecznych, pracownicy służby ruchu i prowadzący rozrząd oraz pracownicy kierownictwa zarządcy infrastruktury.

Program szkolenia

1. Przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.

2. Podstawowe definicje .

3. Sposoby przewozu towarów niebezpiecznych.

4. Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa.

5. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych.

6. Wykaz towarów niebezpiecznych.

7. Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych – przewóz towarów niebezpiecznych na wyłączeniach.

8. Zasady znakowania.

9. Warunki przewozu, załadunek, rozładunek, manipulowanie ładunkiem.

10. Znaczenie znaków dotyczących manewrowania, odległość ochronna.

11. Przeprowadzanie oględzin i kontroli.

12. Rodzaje i rozpoznawanie nieprawidłowości, procedura powiadamiania i postępowanie w sytuacjach krytycznych.

13. Sposoby zabezpieczenia miejsca postojów towarów niebezpiecznych, w tym towarów wysokiego ryzyka (TWR).

14. Przepisy dotyczące towarów wysokiego ryzyka (TWR).

15. Plany zapewnienia bezpieczeństwa i wewnętrzne plany awaryjne dla stacji rozrządowych.

16. Odpowiedzialność pracowników wynikająca z wykonywanych obowiązków.

Prowadzący

Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie zarówno transportu drogowego (ADR), jak i kolejowego (RID). Ekspert ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN), specjalista ds. bezpieczeństwa przewozu morskiego towarów niebezpiecznych (IMDG Code). Czynnie szkoli kierowców, kandydatów na doradców, pracowników zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych i magazynowanie.
Trener i wykładowca z zakresu problematyki towarów niebezpiecznych, magazynowania chemikaliów i ratownictwa chemicznego.

Ukończyła studia w zakresie identyfikacji zagrożeń i likwidacji skażeń, Ratownictwo chemiczne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP w Warszawie oraz Technologię i inżynierię chemiczną i procesową na Politechnice Warszawskiej. Posiada również kwalifikacje w zakresie dydaktyki.

Członek stowarzyszenia doradców ds. transportu towarów niebezpiecznych.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego. Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript
 KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript
MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania