Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w 2022 z uwzględnieniem „specustawy” o zatrudnianiu obywateli Ukrainy

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami, w tym z regulacjami wprowadzonymi przez „specustawę” o pomocy obywatelom Ukrainy. Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne dotyczące przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich legalnej pracy, podleganie podatkom, ubezpieczeniom społecznym (ZUS). Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne dotyczące przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich legalnej pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i sytuacje gdy nie jest ono wymagane), podleganie podatkom, ubezpieczeniom społecznym (ZUS).

Korzyści dla uczestników:

Usystematyzowanie wiedzy na temat rygorów i wymogów proceduralnych prawa przy zarządzaniu pracą cudzoziemców w Polsce oraz nabycie  praktycznych umiejętności z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce, prowadzenia dokumentacji.

Program szkolenia

1. Wymóg posiadania obywatelstwa polskiego jako przesłanka negatywna zatrudniania cudzoziemców.

2. Trudności w „zdefiniowaniu” pojęcia cudzoziemiec.

3. Pojęcie i kategorie cudzoziemców z punktu widzenia dostępu do rynku pracy.

4. Obywatele Unii Europejskiej.

5. Cudzoziemcy posiadający stały pobyt.

6. Posiadacze Karty Polaka.

7. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

8. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

9. Prawo wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski jako wstępny warunek dostępu do pracy.

10. Wiza i jej rodzaje.

11. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (6 typów).

12. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca.

13. Numer PESEL dla cudzoziemca – zmiany od 01.06.2021.

14. Procedura wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

15. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – zmiany od 29.01.2022:

 • wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę
 • usunięcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego

16. Nowe zasady powiadomienia o rozpoczęciu, zakończeniu i domniemaniu pracy na podstawie oświadczenia.

17. Zmiana stanowiska pracy i wymiaru czasu pracy bez obowiązku nowego zezwolenia na pracę.

18. „Specustawa” dla obywateli Ukrainy – powiadomienie o zatrudnieniu.

19.  Nowe terminy wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i postępowań odwoławczych.

20. Charakter prawny zezwolenia na pracę cudzoziemca.

21. Definicja zatrudnienia nielegalnego.

22. Kontrola legalności zatrudnienia.

23. Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców.

24. Aspekty podatkowe oraz ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zatrudnionego cudzoziemca:

 • zasada ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce
 • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne cudzoziemców przy umowach o pracę, zleceniach, o dzieło
 • „samozatrudnienie” cudzoziemca
 • stawka godzinowa
25. Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca:
 • co oznacza praca sezonowa
 • jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe
 • jakich krajów dotyczy zezwolenie sezonowe
 • organ wydający zezwolenie
 • procedura uzyskania zezwolenia
 • okres obowiązywania zezwolenia
 • zmiana i przedłużenie zezwolenia
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia
 • obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia

 

Metody szkoleniowe

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Adresaci

 • Przedsiębiorcy, właściciele firm
 • Pracownicy działów kadrowo-płacowych i księgowych
 • Właściciele i pracownicy biur rachunkowych
 • Właściciele i pracownicy Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie