PLANER
logotyp-prestige-eck

Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejściaThomas Edison

Menu

ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY w erze koronawirusa – szkolenie online

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy, Prawo

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Jakie są zalety i wady stosowania, wprowadzonego w oparciu o przepisy „koronaustawy”, systemu równoważnego czasu pracy, przewidującego wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin
 • W jaki sposób wprowadzić i zmienić system czasu pracy i okres rozliczeniowy
 • Czy można wydłużyć okres rozliczeniowy w trakcie trwania dotychczasowego okresu rozliczeniowego
 • Jakie są wady i zalety stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego
 • W jaki sposób rekompensować skrócony odpoczynek dobowy i tygodniowy w przypadkach dopuszczonych na mocy „koronaustawy”
Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego zarządzania czasem pracy, począwszy od wyboru optymalnego systemu czasu pracy, przez planowanie pracy w jego ramach, aż do ostatecznego rozliczenia godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym.

Poszczególne bloki tematyczne szkolenia omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę.


Przykłady zawierają praktyczne wskazówki nawiązujące do problemów związanych z organizacją czasu pracy w dobie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.

Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwie.

Adresaci szkolenia

SZKOLENIE ONLINE DLA DZIAŁÓW KADR, PRACODAWCÓW I WŁAŚCICIELI FIRM

Szkolenie online adresowane jest w szczególności do:

 • Pracodawców, osób prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników
 • Kadry zarządzającej i pracowników działów kadr
 • Firm outsourcingowych prowadzących obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw

Program szczegółowy szkolenia

1. Granice doby pracowniczej i skutki jej naruszenia.

2. Nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy oraz rekompensowanie faktu jego niezapewnienia.

3. Systemy czasu pracy – wybór najodpowiedniejszego systemu.

4. Wprowadzanie i zmiana systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego.

5. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału), ze szczególnym uwzględnieniem 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego.

6. Harmonogram czasu pracy (tzw. grafik) – tworzenie i zmiana.

7. Rozliczanie czasu pracy w ramach poszczególnych systemów czasu pracy.

8. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.

9. Praca ponadwymiarowa „niepełnoetatowców”.

10. Praca nadliczbowa i jej rekompensowanie.

11. Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy i jej rekompensowanie.

12. Praca w niedzielę i święto oraz jej rekompensowanie.

13. Czas pracy kadry kierowniczej.

14. Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.
Metody szkoleniowe
Szkolenie online będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Charazmytyczny wykładowca z bardzo cenioną umiejętnością przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym i zrozumiałym językiem, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie w przystępny sposób najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, w tym za wnikliwe i klarowne omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

Doktor nauk prawnych, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy,  autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek. Jeden z nielicznych ekspertów w Polsce wyspecjalizowany w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę.

Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy. Publikuje   na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców  na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita” np.:

 • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
 • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
 • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
 • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
 • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
 • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
Dodatkowe informacje
Interaktywne zajęcia przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania