PLANER

Ze wszystkich zasobów ekonomicznych najmniej sprawnie użytkuje się zasoby ludzkie, a największa szansa poprawy wydajności ekonomicznej tkwi w podniesieniu efektywności pracy ludzkiejPeter F. Drucker

Menu

NOWOŚĆ

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2021

Termin: 04-12-2020

Do rozpoczęcia: 9 dni Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Ekonomia, finanse, Szkolenia dla JST

Liczba godzin dydaktycznych: 5 (1 dzień)

Miasto: SZKOLENIE ONLINE

Cena: 390 zł brutto

Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Informacje dodatkowe: Szkolenie odbędzie się w godzinach od 10.00 do 14.00

Nowości i zmiany związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych na 2020/2021 r.

 • ZUS KONTROLUJE ZFŚS – SKŁADKI OD ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH!!!
 • NOWOŚĆ 2020/2021: KINO, TEATR, FILHARMONIA (bilety, autokar, obiad) – ZWOLNIONE Z PODATKU!!!
 • TARCZA 4.0 – ZMIANY W ZFŚS 2020/2021!!!

– KINO, TEATR, FILHARMONIA (BILETY, AUTOKAR, OBIAD) – ZWOLNIONE Z PODATKU/BEZ WZGLĘDU NA KWOTĘ WOLNĄ!!!

– Tarcza 4.0 – zmiany w ZFŚS!!!

– DANE WRAŻLIWE – OBOWIĄZEK COROCZNEGO PRZEGLĄDU DOKUMENTACJI ZFŚS!!! KONTROLE RODO!!!

– ZAPOMOGI SOCJALNE – A KORONAWIRUS! CZY MOŻNA DAWAĆ?

– Zwiększenie kwoty wolnej od podatku DLA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w 2020/2021,

– Nowa wysokość odpisów NA ZFŚS na 2020/2021r.,

– Pomoc socjalna a koronawirus: zapomogi, wczasy pod gruszą wypłacane teraz !!!!.

– NOWE STANOWISKO PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY (znak UNP: GIP-19-30615, GIP-GBI.0701.72.2019.3): CZY MOŻNA POZBAWIĆ  „WCZASÓW POD GRUSZĄ” EMERYTÓW?

– RODO 2020: PIT-y do wglądu – a prawdziwość złożonych oświadczeń o dochodzie!

– ZAPOMOGI ZDROWOTNE – ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA O DŁUGOTRWAŁEJ CHOROBIE/a RODO?

– WYCIECZKI Z ZFŚS – BEZ PODATKU! – JAK ZORGANIZOWAĆ/JAK OPISAĆ?

– SKŁADKI + ODSETKI OD ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – PO KONTROLI ZUS!!!

Cele i korzyści szkolenia
Szkolenie ma na celu omówienie nowości i zmian związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych na 2020/2021 r.  w szczególności: prawidłowej interpretacji przepisów o ZFŚS oraz przepisów podatkowych na temat świadczeń socjalnych, naliczania odpisów na ZFŚS, tworzenia i zmiany regulaminów ZFŚS.
Adresaci szkolenia
 • Przedstawiciele Pracodawcy
 • Reprezentanci załogi, przedstawiciele Związków Zawodowych
 • Członkowie Komisji Socjalnej
 • Specjaliści Działów Personalnych
 • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie Funduszu

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się problematyką ZFŚS, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Program szczegółowy szkolenia

1. Nowości w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020/2021r.

 • zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2020 r.
 • nowa kwota wolna od podatku dla świadczeń socjalnych na lata 2020/2021
 • kino, teatr, filharmonia (bilety, autokar, obiad) –  nie stanowią przychodu dla pracownika/emeryta – zwolnienie z podatki dochodowego, wymogi, warunki, dobrze opisane faktury – w świetle interpretacji krajowej informacji skarbowej!!!
 • Tarcza 4.0 a zawieszenie niektórych obowiązków socjalnych
 • stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy z 23.05.2019R. (znak UNP:GIP-19-30615, GIP-GBI.0701.72.2019.3) w sprawie „wczasów pod gruszą dla emerytów” – czy można ich pozbawić tego prawa?
 • PIT-y lub zaświadczenia z US do wglądu – stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych a kontrole RODO
 • zapomogi zdrowotne – niezbędna dokumentacja w świetle RODO, wymogi przy kontroli skarbowej
 • Art. 9 RODO/dane wrażliwe/katalog – obowiązek posiadania pisemnych upoważnień dla osób je przetwarzających!
 • obowiązek corocznego przeglądu dokumentacji przy ZFŚS ciążący na pracodawcy – czas przechowywania dokumentacji ZFŚS i usuwanie zbędnych informacji

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w świetle wyroku TK z 08.07.2014r. – istota, zakres i funkcje:

 • podstawy funkcjonowania ZFŚS – zwiększenie odpisu na ZFŚS w 2020r.
 • istota i zakres pomocy socjalnej
 • podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych: pracownicy, członkowie rodzin, emeryci i renciści, byli pracownicy jednostki w świetle najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów i Izb Skarbowych
 • prawa i obowiązki stron stosunku pracy w zakresie pomocy socjalnej
 • opodatkowanie imprez integracyjnych, wyrok TK z 8.07.2014r. – przychód z tytułu udziału w imprezie integracyjnej a podatek

3. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – prawidłowy regulamin ZFŚS w świetle kontroli ZUS i PIP:

 • regulamin jako podstawa funkcjonowania ZFŚS (zasady opracowania regulaminu, możliwość i sposób modyfikacji regulaminu, dostępność regulaminu)
 • zasady finansowania ZFŚŚ – zasady dokonywania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • związki zawodowe a funkcjonowanie i tworzenie funduszu

4. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów i ZUS;  Skladki ZUS w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16.09.200r. (I UK 121/09):

 • wycieczki z ZFŚS bez podatku – wyjaśnienia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
 • bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, „gruszka”, bilety do kina/teatru – zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień Izb Skarbowych i kontroli ZUS
 • świadczenia socjalne a składki ZUS -wyrok SN z 16.09.2009r.
 • komisja socjalna – CZY JA TWORZYĆ? Zasady jej funkcjonowania
 • stanowisko ZUS w zakresie świadczeń po równo
 • wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS
 • przegląd orzecznictwa

5. Orzecznictwo NSA w sprawie imprez integracyjnych – wyrok NSA z 20.02.2013r. (FSK 1256/11): brak przychodu do opodatkowania, jeżeli nie można stwierdzić „ile dany pracownik zjadł i wypił…”

6. Odpowiedzi na pytania, analiza przypadków, zakończenie szkolenia.

Metody szkoleniowe

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową. Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE , autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE). Ekspert ceniony jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Miejsce

WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA:

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób,
co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:
Do udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer/laptop/smartfon z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy droga mailową  link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową poprzez  łatwe i intuicyjne uruchamianie webinarium na dostępnych Państwu urządzeniach typu: komputer, laptop lub smartfon z dostępem do Internetu.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”.
Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcepetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania  w trakcie szkolenia.

PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia.
Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Uwaga!
Szkolenie realizowane online nie jest usługą typu e-learning.
Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

Cena i zapisy

390,00 zł brutto od osoby

Cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online w formie webinarium

 • dostęp do platformy e-lernigowej w czasie rzeczywistym

 • przeprowadzenie 5 godzinnego szkolenia przez cenionego eksperta, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu

 • autorskie materiały szkoleniowe

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

 

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania