PLANER
logotyp-prestige-eck

Uważaj! Nigdy nie dostaniesz drugiej szansy, żeby zrobić pierwsze wrażenieWill Rogers

Menu

Wybierz termin szkolenia

Opinie o PRESTIGE ECK na Opineo.pl
NOWOŚĆ

ROLA „SYGNALISTÓW” (whistleblowing) w funkcjonowaniu pracodawców – najnowsze obowiązki pracodawców – szkolenie online

Termin: 10-12-2021

Do rozpoczęcia: 46 dni Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski, Prawo pracy, Prawo, Ekonomia, finanse

Liczba godzin dydaktycznych: 6 (1 dzień)

Miasto: CAŁA POLSKA ON-LINE

Cena: 550,00 zł brutto od osoby

Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Cele i korzyści szkolenia

Nowy obowiązek dla pracodawców tj. od 17.12.2021 r. podmiot prywatny zatrudniający powyżej 250 pracowników i podmiot publiczny, będą zobligowane do wdrożenia unormowań dotyczących tzw. Sygnalistów. Celem regulacji jest zapewnienia bezpieczeństwa osobom zgłaszającym nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji. Organizacje (firmy prywatne i urzędy) będą zobligowane do stworzenia skutecznych i pewnych rozwiązań dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości dla Sygnalistów w zakresie kanałów wewnętrznych jak i właściwych procedur wewnętrznych. Osoby zgłaszające nieprawidłowości będą objęte szczególną ochroną prawną. Ochrona będzie się rozciągała i na podmioty wewnętrzne (np. pracowników, wspólników) jak i na podmioty zewnętrzne (np. stażystów, osoby trzecie). Państwa UE będą zobowiązane do wdrożenia takiego systemu zabezpieczania i chronienia Sygnalistów, aby było to rozwiązanie skuteczne, a system kar miał zastosowanie odstraszające np. w jednym z projekcie ustawy kary były określane do 60 mln złotych.

Adresaci szkolenia

Właściciele firm, osoby zarządzające, pracownicy działu kadr i płac, osoby ds. ochrony danych osobowych

Program szczegółowy szkolenia

Przygotowanie organizacji do wdrożenia rozwiązań dotyczących sygnalistów

Wymogi formalne

 • kto to jest sygnalista, w rozumieniu Polskich rozwiązań
 • w jakich terminach organizacje muszą się przygotować do funkcjonowania rozwiązań dotyczących sygnalistów
 • obowiązki pracodawców prywatnych i podmiotów publicznych
 • aktualne rozwiązania funkcjonujące w ustawodawstwie na terenie Polski
 • usytuowanie sygnalistów dla różnych obszarów funkcjonowania organizacji np. finanse i bankowość, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo produktów, transport, przestępstwa przeciwko środowisku.

Postanowienia ogólne Dyrektywy 2019/1937 z 23.10.2019 r.

 • zakres normowania określony w Dyrektywie
 • wyłączenia z zakresu działania ww. Dyrektywy
 • sygnalista – status w unormowaniu Europejskim
 • definicje wpływające na działalność pracodawców
 • warunki objęcia ochroną Sygnalistów

Postępowanie wewnętrzne

 • znaczenie procedur wewnętrznych i ich „neutralności” dla zgłaszającego
 • zgłoszenia wewnętrzne
 • możliwość zastosowania kanałów komunikacji zewnętrznej
 • kolejność dokonywania zgłoszeń i wymogi kanałów wewnętrznych i zewnętrznych do dokonywania zgłoszeń przez Sygnalistów
 • kiedy może nastąpić ujawnienie publiczne nieprawidłowości

 Obowiązki pracodawcy po dokonaniu zgłoszenia

 • obowiązki co do zachowania poufności
 • możliwy zakres przetwarzania danych osobowych
 • rejestrowanie zgłoszeń i dalsze procedury wymagane od organizacji

Ochrona prawna Sygnalistów

 • zakres ochrony przed działaniami odwetowymi np. mobbing, dyskryminacja, pozbawienie pracy, utrudnianie funkcjonowania podmiotów zewnętrznych
 • środki wsparcia dla Sygnalistów,
 • narzędzia ochrony Sygnalistów wg norm Europejskich,

Sankcje za niestosowanie się do Dyrektywy w zakresie krajowym jak i unijnym.

Aktualny stan prawny w zakresie projektów ustaw w zakresie wdrożenia na terenie RP Dyrektywy dot. Sygnalistów.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Miejsce

CAŁA POLSKA online:)

Cena i zapisy

550,00 zł brutto od osoby

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online w formie webinarium

 • dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym

 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta

 • autorskie materiały szkoleniowe

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania