PLANER
logotyp-prestige-eck

GWARANCJA JAKOŚCI – PROFESJONALIZM – DOŚWIADCZENIE ….Witaj w przyjaznej firmie!…

Menu

PRAWO PRACY W ERZE KORONAWIRUSA – szkolenie online

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy, Prawo

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

W związku z ogólnoświatowym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę określaną jako COVID-19 została uchwalona ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), nazywana koronaustawą.

W swej pierwotnej wersji ustawa ta nie rozstrzygała wielu problemów, z którymi w tych bezprecedensowych okolicznościach muszą mierzyć się strony stosunku pracy, zwłaszcza pracodawcy prowadzący przedsiębiorstwa w okresie epidemii koronawirusa.

W dniu 26 marca 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt zmian w koronaustawie, przewidujący szereg nowych rozwiązań, m.in. w sferze prawa pracy, mających na celu zneutralizowanie negatywnych skutków epidemii.

Niektóre spośród zaproponowanych w noweli zmian, przed epidemią, można byłoby uznać za bardzo kontrowersyjne. W tym kontekście przywołać można chociażby propozycję:
 • skrócenia minimalnego wymiaru odpoczynku dobowego i tygodniowego,
 • uproszczenia w stosowaniu systemu równoważnego systemu czasu pracy,
 • uproszczenia procedury wdrażania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, czy
 • zawierania porozumień pozwalających na czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia od przewidzianych w umowie o pracę.
Niniejsze szkolenie przybliża istotę nowych regulacji w zakresie prawa pracy, stanowiąc próbę odpowiedzi na najczęściej powstające na ich tle pytania.
Cele i korzyści szkolenia

Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych informacji związanych z funkcjonowaniem zakładu pracy w okresie zagrożenia epidemicznego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania obowiązujących przepisów w okresie zagrożenia epidemicznego. Przepisy te zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. Przytoczone zostaną ostatnie stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Adresaci szkolenia

SZKOLENIE ONLINE DLA DZIAŁÓW KADR, PRACODAWCÓW I WŁAŚCICIELI FIRM

Szkolenie online adresowane jest w szczególności do:

 • Pracodawców i pracowników, osób prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników
 • Kadry zarządzającej, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Dyrektorów i pracowników kadr i działów personalnych
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
Program szczegółowy szkolenia
1. Projekt zmian w koronaustawie
 • Zmiany w zakresie czasu pracy
  • ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego z 11 do 8 godzin i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego z 35 do 32 godzin
  • ułatwienie stosowania systemu równoważnego czasu pracy przewidującego 12-godzinnym dobowy wymiar czasu pracy
  • uproszczenie wdrażania 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych
 • Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia
 • Czasowe wydłużenie ważności profilaktycznych badań lekarskich pracowników
 • Zmiany w zakresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

2. Trudne sytuacje związane z zagrożeniem koronawirusem

 • Czy pracownik może nie dopuścić do pracy lub nakazać opuszczenie miejsca pracy pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem?
 • Czy pracodawca może wydać pracownikowi z objawami zarażenia koronawirusem polecenie poddania się testom na Covid-19?
 • Czy pracodawca powinien zgłaszać fakt wystąpienia u pracownika objawów wskazujących na Covid-19 odpowiednim służbom sanitarnym?
 • Czy pracodawca może zobligować pracowników do wykorzystywania urlopów wypoczynkowych lub urlopów bezpłatnych na okres stanu zagrożenia epidemicznego?
 • Czy pracownicy, którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego kończy się ważność badań profilaktycznych mogą świadczyć pracę bez poddania się kolejnym badaniom profilaktycznym w powołaniu na trudności związane z ich przeprowadzeniem?
 • Czy wszystkie szkolenia BHP w okresie stanu zagrożenia epidemicznego mogą odbywać się w formie e-learningu?
 • Czy pracownik może odmówić pracy z uwagi na zagrożenie zarażenia koronawirusem?

3. Zwolnienia od pracy z powodu koronawirusa

 • Usprawiedliwianie nieobecności spowodowanej kwarantanną, izolacją oraz hospitalizacją
 • Zasiłki opiekuńcze z ustawy zasiłkowej i koronaustawy

4. Przestój w rozumieniu art. 81 KP

 • Jakie zdarzenie może zostać uznane za przestój w rozumieniu art. 81 KP?
 • Czy wstrzymanie zakładu pracy z powodu Covid-19 może być potraktowane jako przestój?
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za czas przestoju

5. Praca zdalna według koronaustawy a telepraca według przepisów kodeksu pracy

 • Czym różni się praca zdalna od telepracy?
 • Jak zorganizować pracę zdalną na zasadach koronaustawy?
 • Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej?
 • Jak długo może być wykonywana praca w formie zdalnej?
 • Metody rejestracji obecności i czasu pracy pracownika świadczącego pracę zdalną
 • Monitoring pracy zdalnej
 • Jakie wymogi w zakresie BHP powinno spełniać stanowisko pracy zdalnej?
 • Wypadek przy pracy świadczonej zdalnie

6. Alternatywne formy pracy pozazakładowej, w tym powierzenie innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 2 KP

7. Sposoby organizacji pracy, która nie może być świadczona w formie zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego

 • Wydłużenie okresu rozliczeniowego
 • Zmiana systemu czasu pracy
 • Planowanie czasu pracy w ramach wydłużonego okresu rozliczeniowego
 • Zalety i wady stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego
Metody szkoleniowe
Szkolenie online będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Charazmytyczny wykładowca z bardzo cenioną umiejętnością przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym i zrozumiałym językiem, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie w przystępny sposób najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, w tym za wnikliwe i klarowne omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

Doktor nauk prawnych, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy,  autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek. Jeden z nielicznych ekspertów w Polsce wyspecjalizowany w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę.

Biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy. Publikuje   na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców  na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita” np.:

 • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
 • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
 • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
 • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
 • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
 • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
Dodatkowe informacje
Interaktywne zajęcia przeprowadzone są w komfortowych grupach do około 20 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania