PLANER

Ten, kto ciągle pyta ,,Dlaczego”, zawsze w końcu dowiaduje się ,,Jak”Nietzsche

Menu

NOWOŚĆ

PLANOWANIE ZATRUDNIENIA W PRAKTYCE, w tym gra strategiczna: BUDŻET HR, 2 dni

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Planowanie zatrudnienia stanowi jeden z kluczowych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji.

Od poprawnego zdefiniowania potrzeb kadrowych zależy bowiem treść pozostałych procesów personalnych takich, jak rekrutacja, selekcja, rozwój zasobów ludzkich, kształtowanie ścieżek karier, a także odejścia i zwolnienia.

Plan zatrudnienia określa ilu i jakich ludzi organizacja będzie potrzebowała w przyszłości, a także jakich zasobów wymaga jego realizacja.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy oraz trening umiejętności w zakresie sporządzenia planu zatrudnienia dla organizacji.

W szczególności uczestnicy szkolenia:

 • poznają podstawowe założenia dotyczące planowania zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w tym zagadnienie strategii ogólnej i personalnej, polityki personalnej oraz sposobu formułowania celów
 • poznają przebieg procesu planowania zatrudnienia oraz szczegółową charakterystykę poszczególnych etapów
 •  zdobędą umiejętności związane z wyszukiwaniem informacji wewnątrz organizacji i na zewnątrz na potrzeby określenie popytu i podaży zasobów ludzkich
 • zdobędą umiejętności w zakresie badania i analizy pracy, dzięki której możliwe jest określenie etatyzacji na poszczególnych stanowiskach w organizacji
 • będą trenować umiejętności w zakresie wnioskowania na podstawie zgromadzonych danych oraz projektować działania zaradcze związane z niedoborem i/lub nadwyżką zasobów ludzkich w organizacji

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 •  rozwój kompetencji związanych z planowaniem zatrudnienia, które wykorzystywane są w procesach etatyzacji i budżetowania tego obszaru
 • wypracowanie własnej metodyki w zakresie prognozowania zmian w obszarze popytu i podaży zasobów ludzkich, a także gromadzenia danych w tym obszarze
 • zdobycie praktycznych umiejętności związanych z korzystaniem z narzędzi wykorzystywanych w procesie gromadzenia danych na potrzeby planu itp.
 • rozwój strategicznego spojrzenia na proces planowania zatrudnienia i powiązanie go z innymi obszarami ZZL w organizacji
Adresaci szkolenia
 • Specjaliści i liderzy Działów HR
 • Osoby odpowiedzialne za procesy prognozowania i budżetowania obszaru funkcji personalnej, kadra zarządzająca z różnych szczebli w organizacji
Program szczegółowy szkolenia

1. Istota i znaczenie planowania zatrudnienia w organizacji

 • istota planu zatrudnienia
 • cele planowania zatrudnienia
 • konsekwencje braku / niedociągnięć w obszarze planowania zatrudnienia
 • struktura procesu planowania zatrudnienia

2. Popyt i podaż zasobów ludzkich oraz kształtujące je czynniki

 • popyt na pracę i jego determinanty
 • podaż zasobów ludzkich i czynniki ją determinujące
 • niedobór / nadwyżka zasobów ludzkich oraz reagowanie na nierównowagę między popytem a podażą ludzi w organizacji

3. Prognozowanie popytu i podaży zasobów ludzkich

 •  metody prognozowania
 •  trening wybranych metod prognozowania

4. Analiza pracy

 • metody badania pracy
 • wnioski dotyczące planu zatrudnienia wynikające z badania pracy na poszczególnych stanowiskach
 • normy pracy

Dzień II

5. Budżet HR

 • gromadzenie danych na temat etatyzacji w organizacji
 • czynniki wpływające na budżet HR
 • współpraca z działem controllingu

6. Optymalizacja zatrudnienia

 • istota optymalizacji zatrudnienia
 • projektowanie nowej organizacji na bazie informacji zgromadzonych w procesie etatyzacji
 • wdrażanie projektu usprawnień

7. Restrukturyzacja zatrudnienia

 •  uwarunkowania restrukturyzacji
 •  wdrażanie restrukturyzacji w organizacji
 •  współpraca z firmą zewnętrzną
Metody szkoleniowe

Szkolenie będzie realizowane metodą warsztatową przy wykorzystaniu następujących form pracy i przekazywania wiedzy:

 • mini-wykład
 • dyskusja grupowa
 • analiza studiów przypadku
 • praca w podzespołach
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania