PLANER
logotyp-prestige-eck

Sekretem sukcesu w życiu jest bycie gotowym na wykorzystanie okazji, gdy ta się pojawiaBenjamin Disraeli

Menu

MOBBING – patologia w pracy zawodowej

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Podstawowym celem jest dostarczenie uczestnikom szkolenia wsparcia w rozwiązywaniu problemów patologicznych występujących w pracy zawodowej. Drugim celem jest wykształcenie wśród uczestników umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na mobbing w codziennej praktyce zawodowej.

Korzyści z uczestnictwa w warsztacie:

 • Poznanie źródeł mobbingu
 • Zapoznanie się z uwarunkowaniami społecznymi i psychologicznymi lobbingu
 • Kształcenie umiejętności przeciwdziałania mobbingowi
 • Kształcenie umiejętności obrony przed mobbingiem
Program szczegółowy szkolenia

1. Co to jest mobbing?

 • Definicja mobbingu
 • Prawne regulacje dotyczące mobbingu
 • Działania mobbingowe (naruszanie poczucia bezpieczeństwa ofiary, naruszanie warunków pracy, dyskwalifikowanie, izolacja, szykanowanie)

2. Cechy charakterystyczne mobbingu.

 • Warunki sprzyjające rodzeniu się zjawiska lobbingu
 • Konflikt jako źródło lobbingu
 • Mechanizm rozwoju zjawiska – od konfliktu do wykluczenia
 • Skala i koszty mobbingu

3. Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu.

 • Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu
 • Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu
 • Zachowania wskazujące na istnienie zjawiska w miejscu pracy

4. Zapobieganie zjawisku mobbingu.

 • Psychologiczne sposoby obrony przed lobbingiem
 • Społeczne sposoby walki z lobbingiem
 • Prawne sposoby walki z lobbingiem

5. Procedura antymobbingowa jako metoda przeciwdziałania zjawisku lobbingu

 • Legalne aspekty procedury
 • Model procedury antymobbingowej
 • Jak opracować i jak wdrożyć procedurę?

6. Jak nie dać się mobberowi?

 • Asertywność
 • Inteligencja emocjonalna
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
Metody szkoleniowe
 • Mini wykłady
 • Studia przypadków
 • Rozwiązywanie problemów – praca w grupach

Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do metody ABL  

ACTIVITY  BASED  LEARNING

– uczenie w  oparciu  o  aktywność, metody  powszechnie  uznawanej  za najbardziej  odpowiednią  dla  szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

Nowoczesne techniki metody mają na celu wspomóc : „zakotwiczenie się” nowo poznanych umiejętności i kompetencji, przekształcając je w nawyki.

Trening prowadzony w małych grupach.

Uczestnicy treningu biorą aktywny udział w odgrywaniu ról, symulacjach, grach, dzięki którym uczą się nowych umiejętności.

W trakcie treningu poszczególne gry lub symulacje rozmów są analizowane i poddane dyskusji, a trener wspomaga uczestników merytorycznym komentarzem.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania