PLANER
logotyp-prestige-eck

Homo sapiens, jakiego znamy, zapewne zniknie w ciągu mniej więcej stulecia, ale nie wskutek zniszczenia przez zabójcze roboty – zostanie zamieniony za pomocą biotechnologii i sztucznej inteligencji w coś odmiennegoYuval Noah Harari

Menu

Wybierz termin szkolenia

Opinie o PRESTIGE ECK na Opineo.pl
NOWOŚĆ

KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE – szkolenie online

Termin: 26-10-2021

Do rozpoczęcia: 1 dni

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Prawo pracy, Ekonomia, finanse

Liczba godzin dydaktycznych: 7 (1 dzień)

Miasto: CAŁA POLSKA ON-LINE

Cena: 490,00 zł brutto od osoby

Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami.
Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem bieżących zmian.

Korzyści dla uczestników:
Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania i ewidencji podróży służbowych.
Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów podróży służbowych w oparciu o  interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Adresaci szkolenia

Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych.
Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić.

Program szczegółowy szkolenia

 

Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów Kodeksu Pracy

 • jak zdefiniowana jest podróż służbowa
 • jakie zapisy wprowadzić do umowy o pracę aby podróż pracownika była podróżą służbową
 • jakie wprowadzić zapisy do układu zbiorowego itp. aby pracodawca mógł swobodnie regulować wysokość przysługującej diety
 • czy pracodawcy mogą sami ustalać warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej
 • czy istnieje obowiązek pisemnego zlecenia wyjazdu pracownika w podróż służbową
 • czy polecenie wyjazdu służbowego musi być potwierdzone przez jednostkę, w której pracownik realizował zadania służbowe

Rozliczanie podróży służbowych

 1. Wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych
 • jakie należności przysługują pracownikowi z tyt. podróży służbowej
 • czy pracownikowi należy się zwrot za wyżywienie
 • czy samowolna zmiana środka transportu w podróży jest podstawą do zwrotu poniesionych kosztów
 • jakie należy spełnić warunki aby pracownik mógł odbyć podróż prywatnym samochodem
 • czy pracownikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w przypadku utraty np. biletu na przejazd PKP
 • czy pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi wydatki za przejazd płatną autostradą lub za płatny parking
 • czy pracodawca ma prawo odmówić zwrotu poniesionych wydatków jeżeli pracownik rozliczył się po terminie
 1. Podróż krajowa

Dieta:

 • jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który powrócił z podróży w tej samej dobie
 • jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który przebywał w podróży kilka dni
 • jakie sytuacje powodują, że dieta pracownikowi  nie przysługuje
 • o ile należy pomniejszyć wysokość diety, w przypadku gdy w hotelu zapewniono pracownikowi śniadanie
 • czy rozpoczęcie podróży służbowej w dniu wolnym daje pracownikowi prawo do diety

Koszt noclegu:

 • w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu a kiedy ryczałt
 • czy kierowcy należy wypłacić ryczałt za nocleg w przypadku kiedy pracodawca wyposażył samochód w miejsce do spania
 • czy powstanie u pracownika przychód w przypadku zwrotu kosztu noclegu powyżej określonego limitu
 • w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu

Koszty dojazdów:

 • w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu a kiedy ryczałt
 • w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu

Podróż zagraniczna

 • jak liczyć czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu
 • jak liczyć czas łącznej podróży służbowej połączonej z odbyciem podróży krajowej
 • jak udokumentować moment przekroczenia granicy poszczególnych państw

Dieta:

 • na jaki cel przeznaczona jest dieta
 • czy istnieje możliwość wypłaty diety niższej niż z rozporządzenia
 • czy zapewnione śniadanie w cenie noclegu ma wpływ na wysokość diety
 • jakie sytuacje zwalniają z obowiązku wypłaty diety

Koszty przejazdów i dojazdów:

 • jaka wysokość ryczałtu przysługuje pracownikowi, któremu zapewniono dojazd do hotelu z lotniska
 • czy pracownikowi można zwrócić faktyczne koszty poniesione w związku z dojazdem środkami komunikacji miejscowej
 • w jakich sytuacjach ryczałt nie przysługuje

Koszty noclegu:

 • jaka wysokość zwrotu przysługuje pracownikowi za nocleg
 • czy zwrot wyższych kosztów niż ustalony limit wygeneruje u pracownika przychód

Zaliczki pieniężne

 • czy pracodawca ma obowiązek wypłacić zaliczkę w przypadku podróży krajowej lub zagranicznej
 • czy w przypadku zaliczki na podróż zagraniczną wypłacamy ją w walucie obcej czy polskiej
 • po jakim kursie należy rozliczyć zwrot kosztów poniesionych w podróży zagranicznej

Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej

 • jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej
 • czy dojazd i powrót z podróży przypadającej poza godzinami pracy należy wliczyć do czasu pracy
 • ile godzin odpoczynku należy zapewnić pracownikowi po zakończonej podróży służbowej
 • kiedy powstaną nadgodziny w podróży służbowej i jak je zrekompensować

Samochód osobowy w firmie na gruncie podatków dochodowych

 • wydatki związane z używaniem samochodu – w jakiej części stanowią koszty podatkowe? przykłady wydatków uznawanych za eksploatacyjne przez organy podatkowe
 • samochód wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej, a tzw. użytek „mieszany” – skutki podatkowe
 • samochód niestanowiący składnika majątku podatnika – najem, dzierżawa, leasing samochodu a podatek dochodowy; sposób rozliczania kosztów eksploatacyjnych i czynszowych w oparciu o interpretacje podatkowe
 • samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne – ryczałty za używanie auta, najnowsze orzecznictwo w zakresie paliwa, aktualne stanowiska organów
 • samochód służbowy używany do celów prywatnych a VAT
 • zasady odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu osobowego w aspekcie zmian w podatku VAT
 • odliczanie VAT od paliwa zakupionego do firmowego samochodu

 

Metody szkoleniowe

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Miejsce

CAŁA POLSKA online:)

Cena i zapisy

490,00 zł brutto od osoby
Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online w formie webinarium

 • dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym

 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta

 • autorskie materiały szkoleniowe

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania