PLANER

Niech twoja oferta będzie jasna i zwięzła. Nie zmuszaj czytelnika, by musiał się męczyć próbując dojść, co w istocie chcesz mu sprzedać.Angus Mcleod

Menu

NOWOŚĆ

KADRY I PŁACE 2021. Wzmożone kontrole PIP i ZUS.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Ekonomia, finanse, Szkolenia dla JST

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

01.01.2021r . – ZUS „bierze się” za umowy o dzieło – obowiązek zgłoszenia do ZUS każdej umowy o dzieło! 

 ZUS I PIP ruszają na kontrole – 2021!!!

– kadry i płace w 2020/2021r. – PIP sprawdza: listy obecności, wyjścia prywatne, kwestionariusze osobowe, zakresy obowiązków, ewidencje czasu pracy – także przy zleceniach, umowy zlecenia, szkolenia BHP i badania lekarskie zleceniobiorców!

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla działów kadrowo-płacowych firm jak również jednostek budżetowych.

Program szczegółowy szkolenia

 

 1. ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH 2020/2021:

– 01.01.2021r. (DZ. U. Z 2020R., POZ. 568)obowiązek zgłoszenia do ZUS każdej umowy o dzieło: PO CO, TERMINY, PISMA Z ZUS, WYJAŚNIENIA PŁATNIKÓW SKŁADEK!

– umowa o dzieło/a umowa zlecenia: kontrole ZUS, składki, odsetki, korekty!

– zbieg tytułów do ubezpieczeń: PISMA Z ZUS DOTYCZĄCE ZLECEŃ: kiedy wykonywał, w jakich godzinach, w jakich dniach – a ZASIŁEK CHOROBOWY!

– PLANOWANE ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH: LIKWIDACJA OGRANICZENIA 30-TO KROTNOŚCI, ZMIANY W DORABIANIU, OSKŁADKOWANIE WSZYSTKICH UMÓW ZLECEŃ!

 

 1. ZMIANY W PRAWIE PRACY – W ŚWIETLE KONTROLI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY:

– nowe zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę od 01.01.2020/2021r. – nie wliczamy: nagrody jubileuszowej, odpraw: emerytalnej i rentowej, dodatku za pracę w porze nocnej ORAZ DODATKU ZA STAŻ PRACY!

– ŚWIADECTWA PRACY – nowy termin na sprostowanie treści świadectwa pracy/kara za niewydanie w terminie!

– NOWE STANOWISKO PIP: CZY MOŻNA POZBAWIĆ EMERYTÓW PRAWA DO „WCZASÓW POD GRUSZĄ”?

– RODO: nowy katalog danych od ubiegającego się o zatrudnienie i od pracownika/obowiązek posiadania dwóch kwestionariuszy osobowych?

RODO: dokumentacja przy ZFŚS – zaświadczenia z US lub PIT-y do wglądu/celem kontroli prawdziwości złożonych oświadczeń o dochodzie,

– RODO: obowiązek przeglądu/COROCZNEGO dokumentacji przy ZFŚS!

– DOKUMENTACJA ZFŚS – obowiązek posiadania pisemnego upoważnienia do jej przetwarzania,

AKTA OSOBOWE – po kontroli PIP, URLOPY WYPOCZYNKOWE – zmiana przy zaległych – TARCZA 4.0, obowiązek co najmniej 14 dni kalendarzowych, WCZASY POD GRUSZĄ – CZY ROZWIĄŻĄ PROBLEM?

– ZMIANY W AKTACH OSOBOWYCH: CZĘŚĆ D AKT OSOBOWYCH – zmiana od 01.01.2019r., nowy okres przechowywania, forma elektroniczna, ZUS – jako organ przechowujący, brak obowiązku wystawiania ZUS RP-7, zmiany w ZUS ZUA, ZUS ZWUA, RAPORTY INFORMACYJNE.

– CZAS PRACY: PIP KONTROLUJE LISTY OBECNOŚCI w oparciu o ochronę danych osobowych – nowe zasady prowadzenia list obecności!

– CZAS PRACY: wyjścia prywatne po zmianach a RODO!!!

– CZAS PRACY: PIP KONTROLUJE WYJŚCIA PRYWATNE – nadgodziny po kontroli!

PIP KONTROLUJE REGULAMIN PRACY  – pod kątem: ochrona kobiet w ciąży i karmiących – nowy wykaz prac zabronionych od 01.05.2017r.!

 

 1. STAWKA MINIMALNA OD UMÓW ZLECEŃ – od 01.01.2020r./01.01.2021r.!

PIP KONTROLUJE AKTA OSOBOWE I UMOWY ZLECENIA!

NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIANIA pracowników od 01.09.2016r.i po 25.05.2018r./RODO.

 

– UMOWA ZLECENIA PO KONTROLI PIP: zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi/kara od 1000zł – 30 000zł, stawka godzinowa, zlecenia ze studentami, składki ZUS od zleceń, szkolenia bhp i badania lekarskie zleceniobiorców/obowiązek?

–  NOWY WYKAZ PRAC DLA KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH: zatrudnianie kobiet w ciąży i karmiących/ochrona w/w zatrudnienia po zmianach,

– UMOWA O PRACĘ PRZED DOPUSZCZENIEM DO PRACY: nowe zasady dokumentowania zatrudniania pracownika od 01.09.2016r. – w świetle kontroli PIP,

 

– KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – zasady sporządzania, wzór, komu ją dawać i gdzie ją wpinać?

 

 1. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH: nowa kategoria/dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy od 01.01.2019r.:

 

– DATA ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ A DATA ROZPOCZĘCIA PRACY – kontrole PIP, jakie daty?

– dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy: NOWA „KARTA EWIDENCJI CZASU PRACY”, NOWE WNIOSKI O WYJŚCIA PRYWATNE, NOWE LISTY OBECNOŚCI, stawka godzinowa przy zleceniach a dokumentacja – zasady prowadzenia,

– ewidencja przydziału odzieży roboczej i obuwia/pranie – a składki ZUS w świetle interpretacji ZUS lublin z 18.10.2016r.!

 

 1. ZUS KONTROLUJE FUNDUSZ SOCJALNY (ZFŚS) W FIRMIE – składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń socjalnych – ZA 3 LATA DO TYŁU!

 

– NOWE STANOWISKO PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY: CZY MOŻNA POZBAWIĆ PRAWA DO „WCZASÓW POD GRUSZĄ” EMERYTÓW???????

– kryterium socjalne – oświadczenia o dochodzie, różnicowanie świadczeń socjalnych, dopłaty, POMOC SOCJALNA W OBLICZU KORONAWIRUSA!!!

– składki na ubezpieczenia społeczne, korekty, odsetki – od świadczeń socjalnych po kontroli ZUS/AŻ ZA 3 LATA DO TYŁU!!,

– prawidłowe zapisy w regulaminie w celu uniknięcia składek ZUS, dobre/sprawdzone oświadczenia o dochodzie, „O ILE RÓŻNICOWAĆ?” poszczególne świadczenia, jak sprawdzać prawdziwość złożonych oświadczeń – stanowisko PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH/PITY – DO WGLĄDU!!!

 

 1. Odpowiedzi na pytania, analiza przypadków, indywidualne konsultacje.
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

Dodatkowe informacje

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

 

Warunek:
Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową. Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  zapraszamyP

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

  Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

  FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Konkurencyjne ceny

  Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
  Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


  DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


  ·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


  Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


  Tekst alternatywny


  Źródło: Nowa definicja MŚP


  Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

  Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
  Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

  aktualne usługi

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

  Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

  Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

   

   

  Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

  Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

  – wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
  – znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
  – zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  – wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
  – wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
  – poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
  – uzyskanego wcześniej wsparcia

  Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

  Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

  SYLWIA JASIŃSKA
  – główny specjalista ds. organizacji szkoleń
  tel. (48) 32 738 51 91
  e-mail: Włącz javascript

  MAŁGORZATA KLIMAS
  – manager ds. kluczowych klientów
  tel. (48) 32 738 51 90
  tel. kom. 508 147 055
  e-mail: Włącz javascript

  AGATA NALEPA
  – młodszy specjalista ds. projektów szkoleniowych
  tel. (48) 32 738 51 90
  e-mail: Włącz javascript

   

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania