PLANER

Aby nauczyć się czegoś szybko i efektywnie, trzeba to zobaczyć, usłyszeć i poczućTony Stockwell

Menu

IDEALNE BIURO – KANCELARIA – SEKRETARIAT
KOMUNIKACJA W BIZNESIE oraz SAVOIR – VIVRE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Szkolenie umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Nowoczesnej pracy w sekretariacie
 • Organizacji różnego rodzaju spotkań biznesowych, konferencji, przyjmowaniu gości
 • Zasad savoir vivre w biznesie
 • Kreowania profesjonalnego wizerunku w sekretariacie poprzez biznesowy wygląd i zachowanie
 • Prowadzenia biznesowych rozmów przez telefon

Szkolenie adresowane jest do ambitnych: sekretarek, asystentek, osób, które zajmują się obsługiwaniem zebrań, konferencji i konferencji prasowych, spotkań biznesowych oficjalnych i półoficjalnych, narad, przyjmowaniem gości krajowych i zagranicznych.

Program szczegółowy szkolenia

Dzień I

1. Asertywność, w tym konstruktywny sposób wyrażania swoich emocji – interaktywne ćwiczenia przy zastosowaniu kamery

2. Organizacja podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz ich rozliczanie

3. Organizacja i obsługa zebrań oraz przygotowanie materiałów i zaproszeń

4. Protokołowanie

 • Plan protokołu
 • Pułapki protokołowania

5. Umiejętność przygotowywania spotkań biznesowych, konferencji, narad, zebrań itp.:

 • Delegowanie zadań
 • Zarządzanie grupą
 • Samodyscyplina

6. Prowadzenie rozmów telefonicznych, czyli doskonalenie umiejętności komunikowania się przez telefon

„Jak Cię słyszą, tak Cię widzą”

7. Savoir – vivre w biznesie, czyli zasady dobrego i stylowego zachowania się

 • Nowoczesne środki komunikowania się
 • Wyższa szkoła konwersacji
 • Wielka sztuka zwracania się do innych
 • Właściwa prezentacja

„Jak Cię widzą tak Cię piszą”

8. Wokół stołu – nakrycie, podawanie, zachowanie – interaktywne ćwiczenia przy zastosowaniu kamery

9. Stylizacja – Dama w każdym znaczeniu

 • Kultura osobista i odpowiednia prezencja
 • Odpowiedni dobór stroju do danej sytuacji

10. Formy towarzyskie w miejscu pracy. Jak pozytywnie oddziaływać na otoczenie?

Dzień II

1. Akty normatywne w firmie, czyli prawidłowe sporządzanie uchwał, zarządzeń, decyzji

2. Czynności kancelaryjne sekretariatów, czyli zarządzanie korespondencją m.in. oznaczenia dekretacji pism

3. „Instrukcja kancelaryjna” czyli, tryb i zasady wykonywania czynności kancelaryjnych zapewniających jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji aktowej

4. Elektroniczny obieg dokumentacji, czyli wprowadzenie do stosowania na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

5. „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt” – obowiązkowy niezbędnik do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentacji

 • Oznaczanie
 • Rejestracja
 • Łączenie i przechowywanie akt

6. Public Relations

 • Znaczenie PR w firmie
 • Podstawowe zasady relacji z mediami – ćwiczenia przy użyciu kamery
 • Zasady organizowania konferencji prasowych – ćwiczenia przy użyciu kamery

7. Język korespondencji w kontaktach międzynarodowych oraz wygląd pisma

8. Łatwość w opracowywaniu trudnych zadań

 • Planowanie
 • Cel
 • Mapy myśli

9. Przekazywanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego lub składnicy akt

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania