PLANER
logotyp-prestige-eck

Porażka nie czyni Cię przegranym. Czyni za to poddawanie się, godzenie się z nią i odmowa ponownego próbowaniaRichard Exely

Menu

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM – etapy budowania, współpracy i wzajemny szacunek zespołu

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Rozwiniesz swoje indywidualne umiejętności świadomego budowania osobowości przywódcy.
 • Nauczysz się zauważać, nazywać i  eliminować błędy w kierowaniu.
 • Poznasz różne modele i strategie zarządzania i kierowania zespołem
 • Dowiesz się jakie cechy powinien posiadać współczesny przywódca i jakie oczekiwania są mu stawiane

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Identyfikacja i zrozumienie procesów jakie mają miejsce w grupie pracowników na różnych etapach jej rozwoju
 • identyfikacja umiejętności potrzebnych do efektywnej współpracy na różnych szczeblach
 • umiejętności ułatwiające współprace grupową jak  i indywidualną
 • umiejętności komunikacyjne.
 • umiejętności kierownicze

Metoda szkolenia:

Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość),  mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji.

Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.

Adresaci szkolenia
 • Szefowie zespołów, firm
 • Kierownicy działów
 • Osoby zarządzające personelem, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych
Program szczegółowy szkolenia

Tematy zajęć:

Wprowadzenie do zagadnień psychologii społecznej. Jednostka, inne jednostki, grupa. Pojęcie współpracy. Współpraca jako jeden z rodzajów kontaktów z innymi.

Zasady funkcjonowania jednostki w relacji z innymi

 • potrzeby człowieka i ich hierarchia. Potrzeby bezpieczeństwa, afiliacji , kontaktu jako najistotniejsze z punktu widzenia współpracy
 • samodzielność, autonomia a współpraca

Komunikacja jako czynnik podstawowy dla współpracy:

 • zasady efektywnej komunikacji
 • odkrywanie ukrytych zasad i motywów innych osób
 • komunikaty w „drugiej” i ‘trzeciej” ścieżce dźwiękowej
 • postawy : aspekt intelektualny, emocjonalny i behawioralny – ich wpływ na współpracę i możliwości oraz sposoby ich zmiany
 • umiejętności przekonywania i wywierania wpływu na ludzi
 • zasady zjednywania ludzi

Etapy budowania się zespołu i ich wpływ na współpracę

 • etapy rozwoju zespołu : zasady funkcjonowania i niebezpieczeństwa na każdym z nich
 • drogi do współpracy na każdym z nich
 • role zespołowe i ich identyfikacja

Czynniki zewnętrzne wpływające na współpracę z innymi

 • czas i jego presja
 • kultura organizacyjna
 • zmiany w organizacji

Rola lidera w kreowaniu, wzmacnianiu. Autorytet szefa

 • style kierowania zespołem a motywowanie
 • modelowanie zachowań
  • Budowanie autorytetu lidera
  • Postawa przywódcy
  • Atrybuty przywództwa
  • Droga mistrza: zachowanie równowagi między światem wartości i wizerunkiem

Zasady delegowania zadań

 • strefy delegowania zadań
 • stopnie delegowania zadań
 • 14 zasad efektywnego delegowania wg Harvard Business University

Podstawowe teorie motywowania – wstęp

 • teoria X i Y Mc Gregora
 • dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga
 •  złote zasady motywacji Maxa Landsberga i jego koncepcja typów osobowości w motywowaniu

Opór i błędy w delegowaniu

 • opory po stronie kierownika
 • opory po stronie pracownika
 • praca z oboma rodzajami oporu

Motywowanie pracowników jako odpowiedź na ich potrzeby

 • Piramida potrzeb Maslowa
 • doświadczenia osobiste

 Rodzaje motywacji i psychologiczne zasady motywowania

 • rodzaje motywacji
 • zasady motywowania ekonomicznego
 • zasady motywacji środkami niematerialnymi
 • psychologiczne zasady motywowania

Motywowanie na co dzień krok po kroku

 • Informacja zwrotna i ocena
 • Błędy w procesie motywowania
 • Znaczenie języka w motywowaniu

Konflikt  i rywalizacja w grupie  jako największe zagrożenia dla współpracy

 • źródła rodzaje konfliktów
 • strategie radzenia sobie z konfliktami
 • rywalizacja w zespole : za i przeciw

W zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi – koncepcja zachowań asertywnych . Asertywność w relacji szef – pracownik

 • pojęcie asertywności
 • twoje własne prawa
 • kiedy decydujesz się być asertywnym
 • typy zachowań: zachowania agresywne, uległe, asertywne
 • budowanie komunikatów „ja” jako podstawa asertywnego wyrażania opinii, sądów i emocji
 • dlaczego boimy się powiedzieć „nie” – co nas powstrzymuje
 • samoocena wypływająca z asertywnego traktowania samego siebie.

Co to znaczy szanować ciebie i siebie – co się stanie jak wyrazimy zgodę lub odmówimy

 • umiejętność odmawiania i przyjmowania odmowy
 • umiejętność argumentowania
 • obrona przed manipulacją
 • przyjmowanie ocen negatywnych i pozytywnych, reagowanie na formy krytyki
 • udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania