PLANER
logotyp-prestige-eck

Ze wszystkich zasobów ekonomicznych najmniej sprawnie użytkuje się zasoby ludzkie, a największa szansa poprawy wydajności ekonomicznej tkwi w podniesieniu efektywności pracy ludzkiejPeter F. Drucker

Menu

„Efektywne zarządzanie pracownikami”- warsztat online

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Uczestnik po szkoleniu :

-zwiększy efektywność zespołu dzięki poznanym modelom motywowania

-nauczy się skuteczniej zarządzać grupą pracowników

-zdobędzie wiedzę z zakresu dotyczącego budowania autorytetu

-otrzyma narzędzia do efektywnego organizowania pracy własnej i pracowników

-będzie umiał rozwiązywać konflikty oraz zapobiegać ich powstawaniu

-pozna techniki efektywnego delegowana zadań w oparciu o predyspozycje pracowników

Dzięki wykorzystaniu case study, uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę, którą będzie mógł zastosować w swoim miejscu pracy.

Warsztaty będą okazją do wymiany doświadczeń i bogatej autodiagnozy własnego podejścia do kwestii przywództwa, własnych kompetencji i rozwoju innych.

Cele i korzyści szkolenia
 • zwiększenie efektywności funkcjonowania zespołu w warunkach pracy hybrydowej
 • nabycie umiejętności organizacji czasu pracy własnej i podwładnych oraz właściwego przydzielania zadań
 • poznanie metod i  technik motywowania pracowników reprezentujących różne pokolenia
 • autoanaliza własnych talentów liderskich i kompetencji przywódczych
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z oporem zespołu w zmianie
 • poznanie nowoczesnych stylów zarządzania
Program szczegółowy szkolenia
 1. Kompetencje kierownicze.
 • rola managera w kierowaniu zespołem
 • analiza predyspozycji i talentów własnych w aspekcie kompetencji przywódczych
 • skuteczne budowanie autorytetu – elementy składowe
 • podstawowe czynniki wzmacniające siłę zespołu
 1. Rozwiązywanie konfliktów w zespole? (praca z case study)
 • geneza i rodzaje konfliktów
 • konstruktywne sposoby rozwiązania konfliktów
 • jak zapobiegać powstawaniu konfliktów w moim zespole?
 1. Skuteczne motywowanie – kompetencja dobrego przełożonego.
 • rola motywatorów i de-motywatorów w pracy  –warsztat
 • poza finansowe narzędzia motywacyjne dla poszczególnych pokoleń (XYZBB)
 • jak badać poziom motywacji i właściwie reagować?
 1. Efektywne delegowanie zadań.
 • zewnętrzne i wewnętrzne bariery w delegowaniu zadań
 • osobowość pracownika na delegowanie zadań
 • brak efektywności w wykonywaniu przydzielonych zadań – na przykładach.
 1. Planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola – czyli zarządzanie w zespole pracującym hybrydowo.
 • główne problemy w zarządzaniu zespołem online i offline i jak je rozwiązać?
 • planowanie zadań w czasie – tabela Eisenchower
 • wprowadzanie zmian w zespole – zasady
 • jak radzić sobie z oporem pracowników przed zmianą
 • oczekiwania a rzeczywistość – różne spojrzenia na efektywność pracowniczą
 1. Nowa strategia nowoczesnych kadr kierowniczych – zarządzanie przez wspieranie.
 • rodzaje wsparcia, które przełożony może dać pracownikowi – ćwiczenia
 • budowanie zaufania przez realizację potrzeb pracowników
 • trudne sytuacje życiowe a wyniki pracy pracownika- modele zachowań
 • czym jest kryzys przywództwa?
 1. Podsumowanie.
Metody szkoleniowe
 • wykład
 • prezentacja multimedialna
 • warsztat grupowy
 • dyskusja grupowa
 • praca indywidualna
 • studium przypadku
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Certyfikowany trener II stopnia, z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla różnych grup docelowych. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka studiów podyplomowych z kierunków: pedagogika, przedsiębiorczość i zarządzanie zasobami ludzkimi. Od kilku lat wykładowca akademicki we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i  Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Wykładowca przedmiotów rozwijających kompetencje managerskie: trening i coaching managerski oraz komunikacja interpersonalna, prezentacje biznesowe. Współpracuje z Dolnośląską Szkołą Wyższą i Wyższą Szkołą Bankową jako jeden z prowadzących studia podyplomowe z „ Przywództwa  i wystąpień publicznych”. Autorka skryptów: „Zdalne zarządzanie zespołem rozproszonym” oraz „Akademia Managera”. Twórca i koordynator „Pracowni biznesowej” w ramach projektu dla start-up’ów „Kreator Innowacyjności”.

Manager praktyk z doświadczeniem w zarządzaniu zespołami polskimi i międzynarodowymi. Uczestniczyła w wielu projektach zagranicznych (Hiszpania, Portugalia, Nigeria) gdzie koordynowała budowanie zespołów i wspierała kompetencje przywódcze liderów. Korzysta z innowacyjnych gier managerskich by rozwijać indywidualny potencjał kadr kierowniczych. Stosuje metody coachingowe w rozwiązywaniu problemów w zespole. Właścicielka firmy szkoleniowej, realizująca zlecenia dla firm, administracji publicznej i klientów indywidualnych. Promuje etykę w życiu osobistym i zawodowym.

 

 

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania