Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Ekonomia, finanse

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2018/957/UE – szkolenie online

SZKOLENIE ON-LINE 30 lipca 2020 r. we wszystkich państwach UE zostały wprowadzone krajowe przepisy wdrażające dyrektywę 2018/957/UE. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z delegowaniem pracowników do wykonywania pracy za granicą w świetle obowiązujących przepisów w praktycznym aspekcie. Uczestnicy zostaną zapoznani z nadchodzącymi zmianami w związku z wdrożeniem w krajowych porządkach prawnych Dyrektywy 2018/957/UE.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z delegowaniem pracowników do wykonywania pracy za granicą w świetle obowiązujących przepisów w praktycznym aspekcie.

Uczestnicy zostaną zapoznani ze zmianami, które weszły w życie w dniu 30 lipca 2020 r. w związku z wdrożeniem w krajowych porządkach prawnych Dyrektywy 2018/957/UE.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione różnice pomiędzy delegowaniem pracowników a innymi formami wykonywania pracy poza państwem siedziby pracodawcy, ze wskazaniem jakie warunki musi spełniać pracodawca aby móc bezpiecznie korzystać z instytucji delegowania oraz jakie obowiązki należy realizować zarówno na szczeblu krajowym jak i państwa delegowania.

 

Program szkolenia

1. Przepisy dotyczące delegowania pracowników – przedstawienie podstawowych założeń
 • dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
 • dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)
 • dyrektywa 2018/957/UE zmieniająca dyrektywę 96/71/WE (wejście w życie – 30 lipca 2020 r.)
 • krajowe przepisy o delegowaniu – ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz kodeks pracy (w zakresie delegowania do pracy w państwie trzecim)

2. Delegowanie pracowników w świetle dyrektywy 96/71/WE

 • definicja „delegowania” – kiedy wyjazd pracownika do pracy za granicę spełnia przesłanki delegowania, kogo można uznać za „pracownika delegowanego”
 • jakie warunki musi spełniać pracodawca, aby mógł delegować pracowników za granicę
 • jakie przepisy prawa pracy obowiązują pracownika delegowanego („zasada korzystności” i zakres jej zastosowania) – czy polskie prawo pracy ma zastosowanie, czy stosujemy przepisy kraju przyjmującego ?
 • delegowanie a zagraniczna podróż służbowa – rozróżnienie pojęć, konsekwencje błędnej interpretacji, mechanizm weryfikacji i możliwe konsekwencje błędów
3. Ubezpieczenie pracownika delegowanego – zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych w świetle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004
 • miejsce świadczenia pracy a podleganie przepisom ubezpieczeniowym – jakie przepisy są właściwe (ubezpieczenie w kraju wysyłającym czy przyjmującym)
 • zasady ustalania ustawodawstwa właściwego – wydawanie formularza A1
 • podstawa ubezpieczenia pracownika delegowanego – czy odliczenie „diet” oznacza że pracownikowi należy wypłacać należności z tytułu podróży służbowych ?
 • delegowania cudzoziemców do pracy za granicą – dopuszczalność i zasady ubezpieczenia
 • praktyczne wskazówki w tym różnice między terminem „zamieszkanie” i „ośrodek interesów życiowych” – interpretacja przepisów przez ZUS

4. Ustawa o delegowaniu pracowników – zakres zastosowania, wymagania przepisów

 • obowiązki pracodawców delegujących pracowników do i z Polski w tym obowiązki informacyjne
 • system nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów ustawy

5. Zmiana przepisów od 30.07.2020 r. – dyrektywa 2018/957/UE oraz zmiana ustawy o delegowaniu pracowników

 • najważniejsze zmiany w dotychczasowych zasadach dotyczących delegowania pracowników: ustalenie maksymalnego okresu delegowania, wprowadzenie obowiązywania lokalnych układów zbiorowych pracy, nowe zasady wynagradzania pracowników delegowanych dla realizacji zasady równego traktowania oraz wymuszenie stosowania przepisów o podróżach służbowych państwa przyjmującego
 • wyjątki od zasady równego traktowania i skutki ich nadużycia
 • delegowanie pracowników tymczasowych w świetle zmian przepisów
 • rozszerzenie obowiązków informacyjnych wobec pracowników delegowanych (jak prawidłowo ustalić informacje przed ich przekazaniem, źródła rzetelnych danych)
 • dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie – kiedy i na jakich zasadach pracodawca będzie zobowiązanych pokrywać ich koszty wobec pracowników delegowanych
 • zakres stosowania nowych przepisów – czy będą miały zastosowanie do trwających okresów delegowania (na dzień 30 lipca 2020 r.)

6. System nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników

 • jakie organy mogą kontrolować pracodawcę w związku z delegowaniem pracowników?
 • uprawnienia organów kontrolnych w państwie przyjmującym i w Polsce – zakres kontroli, obowiązki kontrolowanego (udostępnianie dokumentów, wyznaczenie osoby upoważnionej do kontaktu, język w jakim udzielane są informacje)
 • kontrole i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy – nowe uprawnienia inspektora pracy, nowe obowiązki pracodawcy w zakresie poddawania się kontroli
 • ponadpaństwowa współpraca organów kontroli i jej konsekwencje dla pracodawców
 • egzekwowanie kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników – współpraca ponadpaństwowa organów kontroli, mechanizm i zasady jego wykorzystania

Metody szkoleniowe

Zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Do udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer/laptop z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.  
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracodawców, osób prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników
 • Kadry zarządzającej i pracowników działów kadr
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie