PLANER

Mistrzowie grają tak długo, aż wygrana będzie po ich stronie…Billy Jean King

Menu

SPLIT PAYMENT – funkcjonowanie po zmianach w 2018 r.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Założeniem szkolenia jest poznanie zasad i konsekwencji prawnych, podatkowych i technicznych ustalania split payment i zasad płatności pomiędzy kontrahentami oraz jej następne pogłębianie na zasadzie: „od ogółu do szczegółu”.
Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.
Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia SPLIT PAYMENT jest:

 • Zapoznanie się z nowymi zasadami ustalania i funkcjonowania zasad płatności za transakcje handlowe z uwzględnieniem zmian planowanych od 2018 r. oraz przedstawienie uregulowań związanych z różnymi sposobami zapłat i rozliczaniem takich płatności
 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania w praktyce zasad zapłat – zasad ich ustalania, wykazywania, skutków prawnych i podatkowych naruszenia
 • Usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym w podatku VAT z zaznaczeniem obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego oraz możliwej optymalizacji podatkowej
Adresaci szkolenia
 • Pracownicy działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu
 • Pracownicy marketingu, działów handlowych, ustalający warunki handlowe transakcji
 • Pracownicy obsługujący terminale płatnicze
 • Wyższa kadra zarządzająca oraz kierownicy odpowiedzialni za prawidłowe kontakty handlowe i rozliczanie podatków
Program szczegółowy szkolenia

1. Zasada podzielonej płatności:

 • Cel wprowadzenia uregulowań
 • Pojęcie split payment
 • Pojęcie dedykowanego przelewu bankowego
 • Wzór dedykowanego przelewu bankowego
 • Nowe elementy dedykowanego przelewu bankowego, w tym NIP kontrahenta
 • Dobrowolność czy jednak obowiązek?
 • Zasady zapłat VAT po wprowadzeniu split payment
 • Funkcjonowanie split payment u kupującego i sprzedającego

2. Uregulowania prawa bankowego a split payment:

 • Tworzenie nowego rachunku VAT bez konieczności zmian umowy
 • Brak opłat czy jednak odpłatność?
 • Funkcjonowanie nowego rachunku
 • Zakładanie nowych rachunków bieżących a rachunek VAT
 • Wyciągi bankowe z rachunku VAT
 • Wyłączenie z egzekucji rachunku VAT
 • Likwidacja rachunku bieżącego a kwoty zgromadzone na Rachunku VAT

 3. Funkcjonowanie rachunku VAT:

 • Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego
 • Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy?
 • Wypłaty z rachunku VAT na bieżące wydatki niemożliwe
 • Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego
 • Wypłaty z rachunku VAT po zgodzie urzędu skarbowego w ciągu 90 dni
 • Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych – skutki praktyczne
 • Wzór związany z regulowaniem podatku VAT do urzędu skarbowego

4. Sposoby regulowania płatności a split payment:

 • Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?
 • Dedykowany przelew bankowy
 • Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
 • Płatność gotówką
 • Zapłata za pomocą karty płatniczej
 • Zapłata „za pobraniem”
 • Kompensata i potrącenie
 • Zapłata przez inny podmiot za fakturę kupującego – skutki podatkowe przy split payment

5. Problemy praktyczne związane z uregulowaniami split payment:

 • Podatek VAT do zwrotu (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym) na nowy Rachunek VAT
 • Sprzedaż ze stawką 0% lub „zw” a funkcjonowanie Rachunku VAT
 • Sprzedaż ze stawką podstawową a zakupy z niższymi stawkami
 • Nagromadzone środki na Rachunku VAT – co dalej?
 • Pomyłkowa wpłąta kwoty netto na Rachunek VAT a podatku VAT na konto bieżące – co dalej?
 • Funkcjonowanie księgowań automatycznych wpłat na rachunek bankowy a split payment
 • Rozliczanie rozrachunków po wprowadzeniu podzielonej płatności

6. Płatność kartą płatniczą – wdrożenie systemu:

 • Przedstawienie statystyk wdrażania zmian
 • Program rządowy dla urzędów w zakresie wdrażania systemu (założenia programu)
 • Zasady funkcjonowania karty płatniczej, przelewu, płatności gotówkowej
 • System pomocy udzielany dla urzędów wprowadzających zmiany
 • Formularze zgłoszeniowe do przystąpienia do systemu płatności kartą

7. Terminy płatności dla podmiotów publicznych

 • Zasady ustalania terminów zapłat
 • Termin 30-dniowy – kiedy
 • Termin 60 – dniowy jako wyjątek od zasady
 • Zasady płatności przy podmiotach leczniczych

8. Skutki braku zapłaty w wyznaczonych terminach:

 • Uregulowania umowne sprzeczne z ustawą są nieważne
 • Konieczność zbadania towaru a terminy płatności
 • Zapłaty częściowe a terminy płatności
 • Sankcje przewidziane w ustawie
 • Naliczanie odsetek ustawowych
 • SANKCJA KARNA – rekompensata w wysokości 40 euro
 • Zasady wyliczania rekompensaty
 • Przeliczanie rekompensaty na złote polskie
Metody szkoleniowe

Szkolenie ma formę warsztatów, na których uczestnik zdobędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania w praktyce zasad zapłat – zasad ich ustalania, wykazywania, skutków prawnych i podatkowych naruszenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania