Wybitne umysły są zawsze atakowane przez miernoty ….Albert Einstein

Menu

ROZLICZENIE PODATKU PIT ZA 2015 r. oraz NOWELIZACJA PIT od 01.01.2016 r.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie podatkowym wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2016 r. w zakresie podatku od dochodowego od osób fizycznych PIT
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty rozliczeń podatku PIT za 2015 r.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustawy PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. oraz zasady rozliczeń podatku PIT za 2015 r.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa)
Adresaci szkolenia
 • Główni Księgowi i księgowi
 • Pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego
 • Pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie
Program szkolenia

1. Zmiany w podatku PIT od 01.01.2015 r., mające wpływa na rozliczenia za 2015 r. – w tym rozliczanie samochodu służbowego wykorzystywanego do celów prywatnych

 • Rozliczanie samochodów w 2015 r. – zryczałtowany przychód podatkowy
 • Rozliczanie samochodów służbowych w celach prywatnych – NOWE zasady
 • Korzystanie z samochodów służbowych w celach prywatnych – zmiana ustawy a najnowsze interpretacje MF
 • Dojazd do domu i do pracy samochodem służbowym a przychody podatkowe
 • Dowozy pracowników do/z pracy a przychód podatkowy
 • Składka ZUS od wykorzystywania samochodu w celach prywatnych a wyliczenie podatku PIT
 • Odsetki od wkładów oszczędnościowych – w niektórych przypadkach
 • Przepisy przejściowe odnośnie wkładów oszczędnościowych
 • Odszkodowania z tytułu spraw sądowych lub prokuratorskich
 • Inwestowanie składki ubezpieczeniowej
 • Nowe zwolnienie w zakresie dodatku energetycznego oraz służebności przesyłu

2. Zmiany w 2015 r. w pojęciu „nieodpłatnych świadczeń” oraz problemy w rozliczeniach nieodpłatnych świadczeń

 • Doprecyzowanie pojęcia nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw
 • Opodatkowanie świadczeń w naturze – NOWE ZASADY
 • Nowe uregulowanie dotyczące świadczenia niepieniężnego przekazywanego w zamian za zobowiązanie lub zwrot pożyczki (świadczenie wzajemne) – NOWY art 14a
 • Zasady ustalania kosztu podatkowego od świadczeń uzyskanych nieodpłatnie
 • Rozliczanie imprez integracyjnych – nowe wykładnie sądów
 • Zaliczki pobierane przez pracowników i nie zwracane w terminie

3. Problemy związane z rozliczaniem pracowników

 • Prawidłowe rozliczanie podróży służbowych
 • Kwota wolna od opodatkowania a oświadczenia pracowników
 • Podwyższone koszty uzyskania przychodów w przypadku praw autorskich
 • Świadczenia wypłacane po ustaniu stosunku pracy
 • Opodatkowanie odszkodowań ze stosunku pracy
 • Rozliczanie świadczeń w przypadku śmierci pracownika

4. Kontrole urzędów skarbowych i ZUS w 2015 r.

 • Rozliczanie okularów kupowanych w ramach przepisów BHP
 • Ekwiwalenty, w tym za pranie brudnej odzieży
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Umowy zlecenia i umowy o dzieło – kiedy, na jakich zasadach, prawidłowe dokumenty i rozliczenia
 • NIP a PESEL na dokumentach rozliczeniowych
 • Badania lekarskie i szkolenia BHP
 • Funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5. Dokumenty formalne związane z wypłacanymi należnościami

 • Druki PIT 11 oraz PIT 8 C- omówienie zmian i zasad wypełnienia
 • Formularz ORD-W
 • Informacja IFT – 1 oraz IFT – 3 jako podstawa rozliczania nierezydentów
 • Zeznanie PIT 4R oraz PIT – 8AR
 • Zasady korekt informacji i zeznań podatkowych
 • Problemy praktyczne związane z wypełnianiem i składaniem formularzy podatkowych, w tym podpisywanie deklaracji, najczęściej pojawiające się błędy

6. Zmiany przepisów podatkowych od 01.01.2016 r.:

 • Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł lub źródeł nieznajdujących pokrycia w legalnych źródłach
 • Stawka sankcyjna 75%
 • Obowiązek udowodnienia przez podatnika źródeł przychodu na pokrycie majątku, który posiada
 • Problemy praktyczne związane z rozliczaniem nieodpłatnych świadczeń
 • Rozliczanie finansowania z ZFŚS żłobków i przedszkoli

7. Dyskusja z Uczestnikami

Metody szkoleniowe

Wykłady, dyskusja z uczestnikami, odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript
 KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript
MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania