Im więcej przyzwyczajeń, tym mniej niezależnościJonathan Swift

Menu

PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA W 2019 r.

Cele i korzyści szkolenia

Głównym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat praktycznych aspektów funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych, dokumentacji dotyczącej PKZP, orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem PKZP
 • Omówienie aktualnych przepisów prawnych
 • Poznanie nowych regulacji projektowanych zmian w zakresie PZKP
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania i rozliczania PKZP
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań dla władz PKZP
Adresaci szkolenia
 • Członkowie zarządu, rad nadzorczych PKZP
 • Pracownicy działów księgowości
 • Pracownicy rozliczający PKZP
 • Członkowie PKZP
Program szkolenia

1. Zmiany przepisów w 2018 r. a funkcjonowanie PKZP w 2019 r.

 • Zasady związane z RODO
 • Ochrona danych osobowych po zmianach w 2019 r. – problemy praktyczne
 • Dane posiadane przez PKZP – co podlega ochronie?
 • Dodatkowe uprawnienia Inspektorów Pracy a funkcjonowanie PKZP
 • Procedura dotycząca RODO
 • Dokumenty związane z ochroną danych osobowych

2. Zmiany przepisów prawnych a rozliczanie PKZP w 2019 r.

 • Rozliczanie umów zlecenia od 2019 r. – stawka za 1 godz.
 • Odsetki za zwłokę a odsetki za opóźnienie
 • Zmiany w zakresie dziedziczenia a odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania w PKZP spadkodawcy

3. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania PKZP

 • Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – elementy obowiązkowe
 • Zdolność sądowa PKZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek
 • Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie PKZP
 • Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?
 • Wynagrodzenie za prowadzenie spraw PKZP – czy przysługuje?
 • Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do PKZP
 • Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia PKZP
 • Zajęcia komornicze wkładów członków PKZP
 • Organy kontrolujące PKZP – kto może?

4. Zasady funkcjonowania PKZP

 • Podmioty tworzące PKZP – kiedy można utworzyć PKZP w zakładzie pracy
 • Podmioty uprawnione do korzystania z PKZP
 • Zasady gromadzenia wkładów w PKZP
 • Zasady udzielania pożyczek z PKZP
 • Przychody związane z funkcjonowaniem PKZP, w tym odsetki od udzielonych pożyczek
 • Koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – zasady rozliczania
 • Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki

5. Organy PKZP i ich zadania

 • Walne zebranie członków
 • Zarząd PKZP
 • Komisja rewizyjna

6. Obowiązki zakładu pracy w związku z funkcjonowaniem PKZP

 • Pomoc techniczna
 • Pomoc prawna
 • Pomoc finansowo – księgowa
 • Brak pomocy udzielonej PKZP a skutki dla pracodawcy

7. Druki funkcjonujące w związku z działaniem PKZP

 • Statut PKZP
 • Deklaracja przystąpienia do PKZP
 • Wniosek o udzielenie pożyczki
 • Stan konta
 • Sprawozdania finansowo – statystyczne, w tym Polityka rachunkowości
 • Zasady zmiany Statutu PKZP
 • Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne

8. Pytania uczestników

Metody szkoleniowe

Warsztatowy charakter zajęć:

 • Wykład
 • Ćwiczenia
 • Dyskusja moderowana
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania