PLANER

Kreatywność to pozwolenie sobie na popełnianie błędów, sztuką zaś to wiedzieć, przy których błędach warto pozostaćScott Adams

Menu

PODATEK VAT I JEDNOLITY PLIK KONTROLNY W 2020 R. – szkolenie online

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie ustaw podatkowych PIT, CIT, VAT mające wpływ na rozliczenia podatkowe i funkcjonowanie podatków
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustaw podatkowych ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw
Adresaci szkolenia
 • Główni Księgowi i księgowi
 • Pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego
 • Pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie
Program szczegółowy szkolenia

1. Uregulowania ustawy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego (JPK) po wprowadzeniu zmian

 • Brak składania deklaracji VAT-7
 • Jeden dokument dotyczący deklaracji i ewidencji VAT
 • Deklaracje, które pozostają, w tym Informacja podsumowująca
 • Nowy wzór JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych
 • Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych – druk JPK_V7K
 • Przepisy przejściowe – obowiązywanie od kwietnia i od lipca 2020 r. – dla kogo?

2. Problemy związane z nowym JPK

 • Zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie
 • Korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia
 • Kary za brak wysyłki JPK
 • Kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty
 • Korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie
 • Zwrot podatku VAT a korekta JPK – konsekwencje podatkowe

3. Nowy schemat JPK VAT – nowe istotne dane wprowadzane do rejestrów VAT i ujawniane w nowym druku JPK_V7M i JPK_V7K

 • Kody towarów i usług – czego dotyczą
 • Zasady wpisywania kodów
 • Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych
 • Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności – zasady
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK
 • Termin płatności – czy należy wpisywać?
 • Pozostałe istotne elementy JPK

4. Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K

 • W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów
 • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU
 • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami – czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
 • Inne kod u kupującego i sprzedającego – konsekwencje podatkowe
 • MPP – kiedy umieszczać?
 • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP – bez takiego obowiązku?
 • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty
 • Noty korygujące a korekty JPK

 5. Nowy wzór JPK_FA

 • Dane na fakturze a dane w JPK_FA
 • Obowiązujący schemat nr 3
 • Różnice w poszczególnych schematach
 • Zasady umieszczania MPP na fakturach i w JPK po zmianach
 • Kody towarów i usług – czy obowiązkowe na fakturach?
 • Nieprecyzyjne nazwy towarów i usług na fakturach a dane w JPK
 • Faktury korekty, duplikaty, faktury wewnętrzne a JPK
 • Paragony z NIP a dane w JPK – czy to jest faktura?

 6. Założenia wysyłki JPK – Format JPK w przypadku

 • Ksiąg podatkowych i rachunkowych
 • Wyciągów bankowych
 • Magazynu i gospodarki magazynowej
 • Ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży dla podatku VAT
 • Faktur
 • Książki przychodów i rozchodów
 • Ewidencji przychodów

7. Problemy techniczne z funkcjonowaniem JPK

 • Obowiązek dostosowania systemów księgowych do JPK
 • Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem JPK a możliwość wysyłki w innej formie dokumentów
 • Kontrola podatkowa „standardowa” a drogą elektroniczną – różnice
 • Żądania US wysyłki innych JPK oprócz ewidencji – zasady kontroli i czynności sprawdzających US w 2020 r.
 • Problemy techniczne z wysyłką JPK – brak prawidłowego przekształcenia dokumentów, brak prawidłowej wysyłki JPK
 • Brak UPO – konsekwencje praktyczne, w tym czy konieczny czynny żal?
 • Kontrole w zakresie wysyłki JPK różnych dokumentów – praktyczne aspekty

8. Nowe e-paragony

 • Kasy on-line – zasady stosowania
 • Przepisy przejściowe – kto kiedy ma obowiązek wymiany kasy fiskalnej?
 • Dane na paragonie a na e-paragonie
 • Dane otrzymywane przez US
 • Wysyłka e-paragonów w jakim formacie?
 • Problemy techniczne związane z wysyłką – uregulowania prawne
 • Możliwość przekazywania na nośnikach pamięci paragonów – w jakich przypadkach?
 • Kontrole US w zakresie e-paragonów
 • Korekta sprzedaży paragonowej – sposób wykazywania w przypadku e-paragonów

 9. Pytania uczestników

Metody szkoleniowe

Szkolenie online będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, orzecznictwa i wyjaśnień MF.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje
Interaktywne zajęcia przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  zapraszamyP

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

  Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

  FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Konkurencyjne ceny

  Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
  Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


  DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


  ·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


  Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


  Tekst alternatywny


  Źródło: Nowa definicja MŚP


  Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

  Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
  Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

  aktualne usługi

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

  Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

  Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

   

   

  Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

  Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

  – wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
  – znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
  – zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  – wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
  – wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
  – poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
  – uzyskanego wcześniej wsparcia

  Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

  Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

  SYLWIA JASIŃSKA
  – główny specjalista ds. organizacji szkoleń
  tel. (48) 32 738 51 91
  e-mail: Włącz javascript

  MAŁGORZATA KLIMAS
  – manager ds. kluczowych klientów
  tel. (48) 32 738 51 90
  tel. kom. 508 147 055
  e-mail: Włącz javascript

  AGATA NALEPA
  – młodszy specjalista ds. projektów szkoleniowych
  tel. (48) 32 738 51 90
  e-mail: Włącz javascript

   

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania