Miejscem, gdzie masz najwięcej do zrobienia, jesteś Ty samKurt Tepperwein

Menu

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY NA 2017R.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szkolenia

1.Zmiany w urlopach wychowawczych w 2017.

 • Zniesienie zasady proporcjonalności
 • Zwiększenie ilości części urlopu wychowawczego
 • Zmiana okresu przedawnienia
 • Przepisy przejściowe

2.Zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich w 2017r.

 • Dwie „ścieżki” wnioskowania o dodatkowy macierzyński i urlop rodzicielski
 • Czym jest tzw „full opcja”?
 • Zmiana wymiarów urlopów
 • Nowe zasady finansowania urlopów
 • Możliwe luki w nowych przepisach
 • Przepisy przejściowe

3.Zmiany w zakresie obowiązków pracodawców względem Państwowej Inspekcji Pracy w 2013r.
4. Zmiana w zakresie ustawy o związkach zawodowych w 2017r.
5. Planowane zmiany w 2013r dotyczące ograniczenie długości trwania umów na czas określony
6. Znowelizowana ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

 • Częstsze kontrole PIP
 • Więcej osób uprawnionych do kontroli
 • Polecenia inspektorskie – nowe narządzie dyscyplinujące pracodawców
 • Czym jest zasada „pierwszego razu”?
 • Nowe zasady kontroli agencji pracy tymczasowej

7.Znowelizowany art. 229 Kodeksu pracy – nowe badania wstępne

 • Podstawowe zasady stosowania znowelizowanego przepisu
 • Jak należy interpretować zasadę „30 dni”?
 • Jaka może być w praktyce maksymalna przerwa między stosunkami pracy między tym samym pracownikiem i pracodawcą?
 • Nowe obowiązki względem kierujących nawet incydentalnie pojazdami w celach służbowych

8.Zmiany w przepisach dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu – bieżące kontrowersje dla pracodawców
9. Zmiany w 2017r. dotyczące urlopu wypoczynkowego

 • Obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z przesunięciem terminu urlopu przez pracodawcę na podstawie art. 164 § 2 Kodeksu pracy
 • Obowiązkowe wykorzystanie przez pracownika urlopu zaległego

10.Zmiany w wynagrodzeniach
11. Zmiany w zakresie problematyki świadectw pracy
12. Projektowana zmiana ustawy o związkach zawodowych

 • Sankcje za niewłaściwe wykorzystanie dochodu związku zawodowego
 • Sankcje za uchylanie się przez związkowców od obowiązków informacyjnych względem pracodawcy
 • Sankcje za niewłaściwe wykorzystanie dochodu związku pracodawców (organizacje pracodawców)

Czas pracy w 2017 r.

1.Planowane zmiany przepisów o czasie pracy 2017

 • w jaki sposób wprowadzić ruchomy czas pracy, tak, aby było to zgodne z planowanymi na 2013 zmianami prawa?
 • w jaki sposób zoptymalizować okres rozliczeniowy (optymalizacja kosztów, motywowanie pracowników)
 • obowiązkowe obniżenie wymiaru etatu na wniosek pracownicy w okresie urlopu macierzyńskiego / rodzicielskiego 2013
  (w jaki sposób stosować nowe przepisy)
 • aktualne ankiety kontrolne PIP (czas pracy, urlopy)
 • obniżenie wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego – w jaki sposób uwzględnić wniosek pracownika
  (ochrona szczególna)

2.Planowanie czasu pracy w harmonogramach czasu pracy.

 • oblicznie wymiaru na cały okres rozliczeniowy
 • w jaki sposób sprawdzić wymiar czasu pracy pracowników rozpoczynających lub kończących pracę w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego?
 • wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym etacie
 • konstruowanie harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy (podstawowy, równoważny)
 • zasady wprowadzania zmian w zaplanownym harmonogramie
 • wprowadzanie postanowień dot. Czasu pracy w regulaminie pracy – wzór
 • zakończenie pracy w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego
 • na czym polega konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego w różnych konfiguracjach czasu pracy?
 • czy tworzenie harmonogramów czasu pracy jest obowiązkowe?

3.W jaki sposób uwzględniac obowiązujące normy czasu pracy?

 • dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego (z godzinami nadliczbowymi,
  w grafikach)
 • jak w praktyce stosować ograniczenia wynikające z przeciętnie 48 godzinnej normy (wraz z nadgodzinami)

4.Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta w harmonogramie

 • zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy
 • w jaki sposób opłacalnie rekompensowac pracę w dni wolne od pracy?
 • praca w niedzielę – dodatek 100, czy 200%?

5.Zasady rekompensaty pracy w niedziele, święta i dni wolne z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy

 • kiedy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?

6.Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty

 • kiedy dochodzi do powstania godzin nadliczbowych w systemie równowaznego czasu pracy (z harmonogramem lub w razie jego braku)?
 • jak oszczędnie wyznaczać pracę w nadgodzinach w systemie równowaznaego czasu pracy?
 • w jaki sposób tworzyć grafiki w systemie równowążnym, aby kontrolowac koszta ewentualnych godzin nadliczbowych?
 • nadgodziny, a ich koszta (kiedy 50%, a kiedy 100% dodatek)
 • w jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
 • jak rekompensowac pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
 • kiedy pracowik może odebrac czas wolny za nadgodziny?
 • wpływ systemu wynagradzania przyjętego w firmie na wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (obliczanie wynagrodzenia
  i dodatku za pracę w nadgodzinach).

7.Zasady rekompensaty naruszenia doby pracowniczej

 • rozliczanie czasu pracy
 • prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy
 • indywidualna karta ewidencji czasu pracy

8.Ocena różnych systacji pod kątem czasu pracy

 • wyjścia w celach prywatnych
 • delegacje
 • zebrania pracownicze
 • szkolenia
 • wyjazdy integracyjne
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript
 KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript
MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania