PLANER
logotyp-prestige-eck

Zostań milionerem zwracając uwagę na to, co się z tobą dzieje, kiedy się nim stajesz.Jim Rohn

Menu

Wybierz termin szkolenia

Opinie o PRESTIGE ECK na Opineo.pl

Finanse dla niefinansistów- warsztaty dla menadżerów

Termin: 26-10-2021 - 27-10-2021

Do rozpoczęcia: 1 dni

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin dydaktycznych: 14 (2)

Miasto: Chorzów

Cena: PROMOCYJNA: 890,00 zł brutto

Hotel: śląskie, FOCUS Hotel Chorzów***

Program powstał z myślą o osobach niebędących księgowymi, ale stykających się z rachunkowością i finansami, osobach zarządzających projektami oraz innych osobach mających potrzebę rozumienia tych tematów.

Szczególny nacisk zostanie położony na zrozumienie przez uczestników pojęć z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami i rachunkowości. Zwrócona zostanie szczególna uwaga na wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo. Program szkolenia pomija zbędne szczegóły techniczne, których znajomość przez pracowników pionów niefinansowych nie jest konieczna.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej i prezentacyjnej. Problemy analizowane są na bazie rozwiązywanych problemów i zadań. Analizowane są studia przypadków firm polskich i zagranicznych.

Proponowane tematy do omówienia:

O co chodzi w biznesie? Cele strategiczne a wymagania rynku

 • Dokąd zmierzamy? Co chcemy wiedzieć, a co musimy wiedzieć? Jakie informacje są niezbędne, by zarządzać? Skąd czerpać dane?
 • Czy musimy rozumieć księgowość? W jakim zakresie informacje księgowe są istotne?
 • Zyski i pieniądze… Tożsamość czy odrębność?
 • Dlaczego współczesne modele zarządzania tyle uwagi poświęcają wynikom? Czy skupienie na wyniku gwarantuje bezpieczeństwo finansowe? Czy jak zadbamy o wyniki, to pieniądze na pewno będą na rachunku? A co się stać się może w sytuacji kryzysowej i jak na zasobność gotówkową może wpłynąć na przykład spowolnienie gospodarcze?

Ukryte znaczenia kategorii finansowych, czyli wszyscy rozmawiamy o tym samym?

 • Kiedy w firmie powstają przychody, a kiedy koszty?
 • Jak klasyfikować koszty, czyli co musimy wiedzieć, a co nam ułatwia zarządzanie?
 • Koszty – struktura, podziały, wpływ na wynik, czyli skąd się biorą koszty w firmie i czy każde zakupy wiążą się z kosztami?
 • Controlling – potrzebny czy nie? Jak wdrożyć tak poważny model zarządzania? Jak przekonać zespół do zalet tego rozwiązania? Co możemy uzyskać? Jak zdobyć i wykorzystać informacje?
 • Inwentaryzacja umów ułatwia życie… Miejmy porządek, a nie tylko ogólną orientację. Porządek z kolei pomoże zbudować model controlling owy.

Zarządzanie finansami, czyli od czego zacząć?

 • Kluczem do podejmowania decyzji jest wiedza o zmienności parametrów. Jak mierzyć zmienność i które informacje są istotne?
 • Wzrost zysku jako cel strategiczny – teza prawdziwa czy nie?
 • Nie zawsze więcej znaczy więcej – jak sterować przychodami i kosztami, by realizować cele?

Polityka ceny sprzedaży, czyli jak się ma cena sprzedaży do wdrożonego controllingu. Finanse na usługach sprzedaży…

 • Zysk a marża – tożsamość czy odrębność?
 • Jak prawidłowo klasyfikować koszty, żeby wykorzystać informacje do zarządzania marżą?

Controlling owa katorga, czyli magia liczb, a ciężka praca…

 • Controlling wymaga wdrożenia planowania. Czy każda firma planuje czy zarządza wynikiem „na wyczucie”? Świetnie jest mieć nosa do biznesu, ale czy zawsze ten model zarządzania się sprawdzi? Modele planowania kosztów na własne potrzeby firmy
 • Skoro czujemy potrzebę postrzegania kosztów odrębnie, niż na potrzeby sprawozdawczości określmy grupy kosztów na potrzeby zarządzania: według przyczyn powstawania, czasu wpływania na koszty i wpływania na efekty
 • W jaki sposób prowadzić budżetowanie?
 • Baza wskaźnikowa – nasze własne KPI – czy na pewno są konieczne? Czy nie komplikujemy nadmiernie zarządzania?

Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa?

 • Skąd wziąć środki na finansowanie biznesu?
 • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki? Jak dalece można się zadłużać?
 • Struktura majątku firmy – co posiadamy, a co widzimy w papierach?
 • Krótkoterminowe zasoby-elementy istotne z punktu widzenia oceny firmy
 • Czym jest kapitał pracujący w firmie? Jak pracować z wykorzystaniem zasobów krótkoterminowych?
 • Czy zobowiązania wobec kontrahentów mają finansować naszą produkcję? Jak sprawnie spiąć konwersję należności i zobowiązań? Jak prawidłowo wprowadzić konwersję gotówki?
Cele i korzyści szkolenia
 • Przekazanie najważniejszych reguł zarządzania finansami w firmie
 • Stworzenie zasad bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym
 • Prezentacja praktycznych narzędzi z zakresu zarządzania finansami
 • Optymalizacja kosztów w zarządzanych przez siebie działach
 • Nauczenie sposobu interpretowania wyników finansowych wykazywanych w podstawowych dokumentach księgowych
 • Nauczenie na ich podstawie wyciągania wniosków i podejmowania decyzji oraz rozumienia procesów finansowych zachodzących w firmie


Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia posiądą podstawową wiedzę z zakresu finansów krótko, jak i długoterminowych.   Po skończeniu warsztatów uczestnik powinien umieć:

 • Gromadzić i prawidłowo analizować uzyskane informacje niezbędne do podejmowania decyzji
 • Wykorzystać najważniejsze funkcje finansowe, do podejmowania decyzji zarządczych
 • Ocenić efektywność ekonomiczną firmy na podstawie sprawozdań finansowych
 • Wskazać zastosowanie narzędzi krótkoterminowych decyzji finansowych
 • Zarządzać racjonalnie różnymi kategoriami kosztów, także w sytuacji kryzysowej
 • Podejmować świadome działania zapewniające opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Zadbać o płynność  finansową firmy poprzez zmianę błędnych schematów myślowych dot. finansów
 • Współpracować swobodnie z działem finansowo-księgowym w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego systemu raportowania i pomiaru dokona

Niniejsze szkolenie pozwoli uświadomić jak w wielu sytuacjach mamy do wyboru więcej, niż jedną opcję oraz pozwoli na zracjonalizowanie decyzji w pracy z budżetem i wykorzystaniem zasobów firmy a poprzez właściwą interpretację danych analitycznych współtworzyć sukces organizacji.

 

Adresaci szkolenia

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych o wykształceniu nieekonomicznym, mających w pracy zawodowej do czynienia w sposób bezpośredni lub pośredni z zagadnieniami rachunkowości, finansów lub controllingu i chcieliby  w przystępny sposób zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Na szkolenie: „Finanse dla nie finansistów” w szczególności zapraszamy:

 • właścicieli firm i udziałowców,
 • menedżerów firm, którzy nie podsiadają wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, lub potrzebują ugruntowania i usystematyzowania tej wiedzy,
 • kadrę zarządzającą,
 • członków zarządu,
 • kadrę kierującą strategicznymi jednostkami biznesowymi,
 • dyrektorów handlowych, sprzedażowych,
 • dyrektorów operacyjnych,
 • kadrę kierowniczą pionów niefinansowych, każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego),
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania,
 • członków związków zawodowych celem nabycia umiejętności rozumienia danych finansowych prezentowanych przez zarząd przedsiębiorstwa,
 • pracowników działów finansowych, którzy w swojej pracy zajmują się tylko wąskim fragmentem problematyki finansowej,
 • analityków kredytowych, inwestorów, menedżerów oraz tych osób, które podejmując bieżące decyzje wpływają na poziom finansów i efektywność firm,
 • wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów
Program szczegółowy szkolenia

 

 1. Cel prowadzenia biznesu. Podstawowe źródła informacji finansowej
 • O co chodzi w biznesie?
 • W jaki sposób określenie celu wpływa na pakiet informacji finansowych?
 • Na jakich danych opiera się wiedza o sytuacji finansowej podmiotu?
 • Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?
 • Czym jest sprawozdanie finansowe?
 • Kluczowe elementy finansów firmy
 • Efektywne podejście do zarządzania finansami, czyli jak poukładać niezbędne informacje, by efektywnie zarządzać
 • Czy menedżer musi mieć wiedzę księgową? Jak się porozumieć z działem księgowym?
 • Różnice między rachunkowością finansową a rachunkowością zarządczą
 1. Skąd się bierze wynik w firmie?
 • Wynik finansowy jako podstawowe źródło informacji
 • Źródła kształtowania wyniku – czym są przychody, a czym są koszty?
 • Koszty – drugie dno i ukryte znaczenie podstawowych kategorii ekonomicznych
 • Rodzaje kosztów w firmie. Struktura kosztów a wyniki
 • Zespół „4” i „5” – efektywna klasyfikacja kosztów. Dwa warianty rachunku zysków i strat
 • Różnica między rachunkowym a podatkowym podejściem do kosztów
 • Koszty istotne w procesie podejmowania decyzji
 • Interpretacja poszczególnych kategorii wyników
 • Czy jest EBIT i jaka jest jego rola w zarządzaniu?
 • Analiza rentowności
 • Zjawisko dźwigni operacyjnej – czyli jak w trudny sposób opisywać proste relacje
 1. Zarządzanie kosztami w firmie
 • Zasady klasyfikacji kosztów na potrzeby rachunkowości zarządczej
 • Zarządzanie controlling owe – istota modelu
 • Jak zbudować model klasyfikacji kosztów – cele i pożądane efekty
 • Czym są MPK? Czy każda firma klasyfikuje koszty na potrzeby zarządzania?
 • Identyfikacja centrów kosztów według reguł rachunkowości finansowej i budżetowania
 • Kategoria marży a opłacalność podejmowanych decyzji
 1. Zarządzanie zasobami
 • Analiza struktury majątku spółki – czy każda firma musi posiadać majątek? Co oznacza posiadanie sprzętu? Czym się różni posiadanie od użytkowania w informacjach sprawozdawczych?
 • Możliwe źródła finansowania, czyli skąd wziąć środki na działalność?
 • Specyfika kapitałów podstawowych firmy w kontekście ryzyka właściciela
 • Jaki jest koszt kapitału własnego i obcego w firmie?
 • Wskaźniki zadłużenia i ich rynkowe znaczenie
 • Zasady finansowania majątku firmy
 • Należności i ich wpływ na wynik firmy
 • Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami?
 1. Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa?
 • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
 • Jak dokonać oceny płynności?
 • Kapitał pracujący w firmie – analiza zapotrzebowania i cykl konwersji gotówki
 • Analiza sprawności gospodarowania, czyli jak zaangażowanie pracowników oddziałuje na czas trwania cykli konwersji
 1. CASH FLOW
 • Zarządzanie przez pryzmat zysku wobec zarządzania gotówką w firmie
 • Modele konstrukcji sprawozdania
 • Amortyzacja i jej wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Czym jest EBITDA? Uproszczone modele CF
 • Polityka płynności a polityka rentowności w jednym sprawozdaniu
 • Przepływy inwestycyjne i finansowe w rachunku Cash Flow
 • Jak ocenić działalność firmy na bazie sprawozdań finansowych?
Metody szkoleniowe
 • Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej i prezentacyjnej.
 • Problemy analizowane są na bazie rozwiązywanych problemów i zadań.
 • Analizowane są studia przypadków firm polskich i zagranicznych.
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Miejsce

FOCUS Hotel Chorzów***
ul. Armii Krajowej 15, 41-506 Chorzów
tel. +48 32 707 45 80


Zapraszamy do Focus Hotel Katowice Chorzów – najlepszego na Śląsku - Best Hotel Award 2014 dla najlepszego hotelu na Śląsku

 • 2 km od centrum Chorzowa
 • 5 min od Spodka
 • tuż przy zjeździe z Drogowej Trasie Średnicowej, łączącej miasta konurbacji śląskiej
 • 7 min od Autostrady A4
 • 29 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach

Hotel oferuje wygodne noclegi w 137 nowoczesnych pokojach z wyjątkowo dużymi łóżkami - pojedyncze mają 100 cm szerokości, podwójne aż 200 cm szerokości, przy długości 205 cm.

Pokoje dodatkowo wyposażone są w telewizor z płaskim ekranem, biurko do pracy, zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz wodę mineralną. Każdy pokój posiada własną funkcjonalną łazienkę z prysznicem, dodatkowym lusterkiem oraz suszarką do włosów.

Pyszne śniadania w formie bufetu, aż 70 najwyższej jakości składników, bogaty wybór dań na ciepło, a po śniadaniu – kawa i kanapka na wynos gratis! W hotelu znajduje się doskonała restauracja, serwująca zarówno dania kuchni międzynarodowej, jak i śląskiej.  Po szkoleniu zapraszamy do lobby baru, który czynny jest przez całą dobę.

Do dyspozycji uczestników korzystających z noclegu oddajemy bezpłatnie saunę i siłownię, kącik biznesowy oraz szybki Internet Wi-Fi, dostępny na terenie całego obiektu.

Recepcja w hotelu  jest czynna przez całą dobę.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

Cena i zapisy

1050,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 890,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
 • poczęstunki kawowe, obiad

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania