Zarządzanie Szkoleniami w Firmie Szkolenie

Zarządzanie Szkoleniami Szkolenie Warsztaty Analiza Potrzeb Szkoleniowych

tel. 32 738 51 91

⚡ Zarządzanie Szkoleniami w Firmie Szkolenie, Warsztaty Jak prowadzić Zarządzanie Szkoleniami ? ⇵

Zarządzaie Szkoleniami to jedno ze Szkoleń dla Firm czy Organizacji. Szkolenie p.n. Zarządzanie Szkoleniami Analiza Potrzeb Szkoleniowych pokazuje w jaki sposób poprzez Prawidłową Politykę Szkoleń, poprzez prawidłowy dobór Szkoleń czy też dzięki właściwemu doborowi adresatów, pracowników naszej Firmy stworzyć warunki aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję. W tym zawiera się bowiem istotna treść, przesłanie Szkolenia z Zarządzania Szkoleniami. W czasie warsztatów uczestnikom zaprezentujemy szereg nowoczesnych narzędzi przydatnych do Zarządzania Szkoleniami w Firmie szkolenia, które pozwolą im opanować Zarządzanie Polityką Szkoleniową.
Na Szkolenia Zarządzanie Szkoleniami w Firmie Zapraszamy w następujących terminach: 2017-05-24 do 2017-05-25 oraz 2017-09-14 do 2017-09-14. Dla zainteresowanych termin Szkolenia zostanie dostosowany po uzgodnieniu.
Na szkoleniu omówimy podstawowe zagadnienia z Zarządzania Szkoleniami w Firmie w szczególności Jak Zarządzać Szkoleniami by Zarządzanie Szkoleniami w Organizacji czy w Firmie oraz Dlaczego Szkolenie Zarządzania Szkoleniami w oparciu o Analizę Potrzeb Szkoleniowych staje się inwestycją dobrą w Organizacji czy w Firmie
Zarządzanie szkoleniami czyli jak działać by szkolenia stały się efektywną, zyskowną inwestycją? Analiza potrzeb szkoleń, trafne ustalanie celów szkoleniowych, właściwy dobór metod szkoleniowych, dobór wykładowców, prelegentów prowadzących szkolenia, to istotna część szkolenia "Zarządzanie Szkoleniami" Krążące niejednokrotnie powszechne opinie sprowadzają się do stwierdzenia, że szkolenie pracowników to strata czasu i pieniędzy, że jest pracownicy tracą czas zamiast pracować w firmie, w wyniku szkolenia nie zmieniają swoich nawyków, przyzwyczajeń, po szkoleniu robią to samo co i przed. Sytuacje takie nie muszą być odosobnione mogą się oczywiście wystąpić. I właśnie oparcie się na uprzedniej Analizie Potrzeb Szkoleniowych ma temu zapobiec. Także skierowanie się w stronę niedoświadczonych prelegentów często nie znających skutecznych metod pracy, używających trywialnych materiałów szkoleniowych może mieć taki wpływ. Prezentowane przez nas Szkolenie p.n. Zarządzanie Szkoleniami prezentuje jak planować, dobierać i organizować szkolenia by były efektywne. Podejmujemy się Szkolenia Analizy Potrzeb Szkoleniowych czyli inaczej podejmujemy się organizacji Szkolenia jak Zarządzać Szkoleniami.
Zarządzanie Szkoleniami ? pytasz: Dlaczego warto inwestować w Zarządzanie Szkoleniami w Firmie ? Czy Zarządzając Szkoleniami w Firmie możemy oczekiwać wzrostu efektywności pracy ? Kiedy Analiza Potrzeb Szkoleniowych w Firmie przełoży się na Efektywne Zarządzanie Szkoleniami, a Kiedy Zarządzając Szkoleniami odniesiemy sukces inwestycyjny ? Jak Organizować i Zarządzać Szkoleniami, które przynoszą efekty ? czyli jak Szkolenia z zakresu Zarządzania Szkoleniami - Warsztaty z Analizy Potrzeb Szkoleniowych do oceny efektywności uczynić stałym, pożądanym elementem w Firmie ?
Jeżeli te i podobne pytania pojawiają się w Twojej Firmie, to dobrze Trafiłeś. To my, PRESTIGE ECK organizujemy dla Ciebie Warsztaty prezentujące podstawy z Zrządzania Szkoleniami Szkolenie, które będzie Twoją trafioną inwestycją.
Analiza potrzeb szkoleń w firmie należy ukierunkować na trzy podstawowe obszary. W pierwszej kolejności powinna dotyczyć procesu kształtowania potencjału intelektualnego firmy co oznacza, że powinna odnosić się do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności pracowników dowolnego szczebla. Kolejna Funkcja Systemu Szkoleniowego, to realizowanie zmian wprowadzanych w firmie oparte na Asocjacji Pracowników nowych, Przekwalifikowanie Pracowników Realokowanych czy też uzupełnianie wiedzy, pogłębianie umiejętności niezbędnych do utrzymania konkurencyjności. Jako kolejny obszar poddany wpływowi Systemu Zarządzania Szkoleniami to Kultura Organizacyjna. Szkolenia Kadry Menedżerskiej mają bezpośredni wpływ na styl zarządzania, na utrwalanie wspólnych wartości czy postaw korzystnych dla firmy. W ramach prezentowanego szkolenia Zarządzanie Szkoleniami Warsztaty Analiza Potrzeb Szkoleniowych proponujemy oryginalne, angażujące w sposób komplementarny sferę intelektualną oraz i wysoki poziom poprzez bezpośrednie doświadczanie w ramach szkolenia, warsztatów czy lub konsultacji.
Szkolenie Zarządzanie Szkoleniami Warsztaty Analiza Potrzeb Szkoleniowych pokazuje w jaki sposób można sprawić, aby szkolenia stanowiły zyskowną inwestycję.
W czasie warsztatów uczestnicy poznają narzędzia wspomagające główne etapy organizacji szkoleń. Zgodnie z cyklem szkoleniowym zaczynamy od rozpoznawania potrzeb szkoleniowych i poprzez planowanie, budżetowanie, projektowanie oraz organizację szkolenia dochodzimy do oceny jego efektywności.
Rolą systemu szkoleniowego w firmie powinien być proces kształtowania potencjału intelektualnego firmy, czyli ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników, stażystów i innego personelu wszystkich szczebli. Działania w tym obszarze mają głównie na celu dokształcanie zatrudnionych pracowników i dopasowywanie ich kompetencji do przyjętych standardów stanowiskowych czy funkcjonalnych.
Druga funkcja polityki szkoleniowej polega na ułatwianiach realizowania zmian wprowadzanych w firmie. Asocjacja nowo zatrudnionych pracowników, przekwalifikowanie pracowników realokowanych, dostarczanie nowej wiedzy, nabywanie umiejętności koniecznych do utrzymania konkurencyjności w szybko zmieniającym się środowisku gospodarczo-politycznym poprzez wdrażanie nowych technologii, systemów, wprowadzanie nowych produktów itp.
Trzeci obszar, na który wpływa System Szkoleń, to kwestia kultury organizacyjnej. Szkolenia Kadry Menedżerskiej wpływają na styl zarządzania, a sam fakt inwestowania w rozwój pracowników pozytywnie oddziaływuje na ich motywację i zaangażowanie. Polityka Szkoleniowa oparta na Efektywnym Zarządzaniu Szkoleniami powinna uwzględniać też programy integrowania personelu, propagowania wspólnych korzystnych dla firmy postaw i wartości.
Zatem Jak Zarządzać Szkoleniami - zobaczymy w przygotowanym Programie Szkolenia, który zatytułowaliśmy Zarządzanie Szkoleniami - Szkolenie z Analizy Potrzeb Szkoleniowych. Program Szkolenia obejmuje szereg istotnych zagadnień: 1. Szkolenia a Strategia Firmy, utrzymanie i rozwój kompetencji, 2. Plan Strategiczny przedsiębiorstwa – analiza organizacji, 3. analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa – jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy, 4. analiza sytuacji kadrowej przedsiębiorstwa, 5. model kształtowania strategii szkolenia i rozwoju, 6. umiejscowienie funkcji szkolenia w przedsiębiorstwie – rola strategiczna szkoleń, 7. projektowanie działu szkoleń, 8. zadania działu szkoleń, kompetencje menedżera ds. szkoleń – funkcja szkoleniowa na miarę współczesnych wyzwań, 9. kultura organizacji a zarządzanie szkoleniami, 10. system szkoleniowy od analizy potrzeb do oceny efektywności w firmie jako proces kształtowania potencjału intelektualnego firmy, ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności wszystkich pracowników.
 
by: Małgorzata Klimas · 2016-12-23 / 2017-05-12, Mikołów, PRESTIGE ECK
 

Zarządzanie szkoleniami

Zarządzanie Szkoleniami w Firmie Szkolenie

Zapraszamy na Szkolenie z Zarządzania Szkoleniami w Firmie, Warsztaty i Szkolenie z zakresu Analizy Potrzeb Szkoleniowych czyli inwestujemy w efektywne Zarządzanie Szkoleniami

Zarządzanie Szkoleniami terminy szkoleń

Analiza Potrzeb Szkoleniowych, Szkolenie Jak skuteczne Zarządzać Szkoleniami
Zapraszamy na szkolenia z Zarządzania Szkoleniami w roku 2017 w terminach

2017-05-24 do 2017-05-25 oraz 2017-09-14 do 2017-09-14

Zarządzanie Szkoleniami zapisy na Szkolenie onLine ⇵

Terminy innych szkoleń, ceny, aktualności

Sprawdź

Zarządzanie Szkoleniami w Firmie – Szkolenie od Analizy Potrzeb do Oceny Efektywności prezentuje PRESTIGE-ECK

Organizacja Szkoleń, Kursów i Warsztatów to nasza specjalność


Zarządzanie Szkoleniami - cele szkolenia i korzyści

Zarządzanie Szkoleniami w Firmie Szkolenie ma na celu dostarczyć podstawową wiedzę i praktyczne narzędzia niezbędne do opracowania strategii szkoleniowej

Cele szkolenia Zarządzanie Szkoleniami, Analiza Potrzeb Szkoleniowych

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie Analizy Potrzeb Szkoleniowych

Zarządzanie Szkoleniami - korzyści dla uczestników:
wzmocni kompetencje w zakresie świadomego kreowania polityki szkoleniowej i budowania przewagi konkurencyjnej firmy
podniesie umiejętności profesjonalnego zarządzania procesami szkoleniowymi
poszerzy wiedzę dotyczącą rozwoju i kształcenia pracowników
dostarczy narzędzia zwiększające skuteczność zarządzania szkoleniami
dostarczy wiedzę i praktyczne narzędzia niezbędne do posługiwania się systemami zarządzania wiedzą w oparciu o technikę badania potrzeb z uwzględnieniem realnych możliwości firmy i rozwinie kompetencje działu szkoleń
Adresatami szkolenia Zarządzanie Szkoleniami Szkolenie od Analizy Potrzeb do Oceny Efektywności są
Specjaliści i liderzy Działów HR, szczególnie osoby odpowiedzialne za planowanie i organizowanie szkoleń
Specjaliści i eksperci wewnętrzni odpowiedzialnych za rozwój kadry
Osoby odpowiedzialne za różne aspekty polityki szkoleniowej w firmie lub instytucji
Praktyczna wiedza będzie ogromnym wsparciem dla pracowników działów personalnych (szkoleniowych), którzy wybierają dostawców, organizują szkolenia i odpowiadają za ocenę ich efektywności oraz dla kadry kierowniczej, która rozpoznaje potrzeby szkoleniowe swoich podwładnych.

Zarządzanie Szkoleniami - program szkolenia Analiza Potrzeb Szkoleniowych

Program szkolenia Zarządzanie Szkoleniami w Firmie i w Organizacji nadzoruje doświadczony trener i konsultant PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia, dyrektor personalny, z ponad 15-letnią praktyką zawodową w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji, adaptacji, rozwoju i zarządzania karierą w firmie, systemów motywacyjnych i oceny jakości pracy, psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Międzynarodowe Studia Menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Omówienie zagadnień związanych z Zarządzaniem Szkoleniami w Firmi
 
Zarządzanie Szkoleniami od Analizy Potrzeb do Oceny Efektywności »

Program szkolenia
Zarządzanie Szkoleniami - zagadnienia podstawowe
Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
Planowanie i budżetowanie szkoleń
Realizacja projektów szkoleniowych
Ocena i ewaluacja szkoleń
Procedury szkoleniowe i korzyści z ich stosowania
Większość z omawianych składowych elementów szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. To, co wyróżnia tę metodologię szkolenia spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników. Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty
 
Dlaczego właśnie Zarządzanie Szkoleniami
Szkolenia a strategia firmy, utrzymanie i rozwój kompetencji
Plan strategiczny przedsiębiorstwa - analiza organizacji
Analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa - jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy
Analiza sytuacji kadrowej przedsiębiorstwa
Model kształtowania strategii szkolenia i rozwoju
Umiejscowienie funkcji szkolenia w przedsiębiorstwie - rola strategiczna szkoleń
Projektowanie działu szkoleń
Zadania działu szkoleń
Kompetencje menedżera ds. szkoleń - funkcja szkoleniowa na miarę współczesnych wyzwań
Kultura organizacji a zarządzanie szkoleniami
 
Zarządzanie Szkoleniami a Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych
Błędy popełniane w procesie analizy potrzeb szkoleniowych
Poziomy identyfikacji potrzeb szkoleniowych (sfery badania)
Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju organizacji
Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego
Techniki pozwalające ocenić potrzeby indywidualne w zakresie rozwoju pracowników
Najczęściej wykorzystywane narzędzia analizy potrzeb
Zaprojektowanie kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych
Przygotowanie kwestionariusza do wywiadu indywidualnego
Opracowanie scenariusza do wywiadów grupowych
 
Zarządzanie Szkoleniami vs Planowanie i budżetowanie szkoleń
Opracowanie prognozowanego planu i budżetu szkoleń
Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla całej firmy - szkolenia kluczowe
Na podstawie przeprowadzonej analizy tworzenie rocznego planu szkoleń dla poszczególnych działów
Zasady konstruowania budżetu szkoleń, wykaz kosztów
Planowanie szkoleń, a dobór partnerów szkoleniowych
Zatwierdzenie budżetu szkoleń
 
Zarządzanie Szkoleniami a realizacja projektów szkoleniowych
Dobór partnerów szkoleniowych (szanse i zagrożenia)
Źródła poszukiwań firm szkoleniowych
Typ partnera szkoleniowego (zalety, wady)
Procedura doboru partnera szkoleniowego
Szkolenia i ich rodzaje
Harmonogram szkoleń
Realizacja szkoleń
Raport po szkoleniu - podsumowanie, wnioski dla trenera, menedżera szkoleń oraz firmy
 
Zarządzanie Szkoleniami a Ocena i ewaluacja szkoleń
Ocena efektywności szkoleń wg modelu Kirkpatrick'a
Zaprojektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach
Model ROI Philipsa
Problemy wiążące się z oceną efektywności szkoleń
Ocena efektywności pracy trenerów - przedstawienie i omówienie narzędzia
Błędy w ocenianiu
 
Zarządzanie Szkoleniami vs Procedury szkoleniowe i korzyści z ich stosowania
Procedura zarządzania szkoleniami - omówienie dokumentu wzorcowego wraz z narzędziami
Procedura tworzenia grup trenerów wewnętrznych
 

Większość z omawianych składowych elementów szkolenia Zarządzanie Szkolenaimio przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. To, co wyróżnia tę metodologię szkolenia spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników. Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty.

Zarządzanie Szkoleniami vs metody szkoleniowe
Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
Dyskusje moderowane
Działania w grupach zadaniowych
Kwestionariusz diagnostyczny
Autorskie ćwiczenia z wykorzystaniem metod symulacyjnych

Warsztaty Zarządzanie Szkoleniami prowadzone są aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z ćwiczeń oraz analizy i symulacji realnych zdarzeń, z jakimi mogą spotykać się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy. Forma zajęć daje możliwość zdobycia wiedzy, doskonalenia umiejętności oraz umożliwia wdrożenie zdobytej wiedzy w organizacji

Prowadzący i miejsce

Ekspert w zakresie przeprowadzania analizy strategicznej ZZL, strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. W firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym odpowiada za wdrożenie procesów rozwoju i zarządzania karierą w firmie, współpracuje z kadrą kierowniczą przy tworzeniu systemów motywacyjnych, wprowadzaniu oceny jakości pracy w podległych placówkach. Specjalizuje się w badaniach motywacji i satysfakcji z pracy, badaniach potencjału pracowników i kandydatów do pracy, badaniach zachowań pracowników w organizacji, badaniach efektów i kosztów pracy. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji i adaptacji nowo zatrudnionych oraz systemów zwolnień monitorowanych pracowników. Prowadzi doradztwo w zakresie administracji personalnej i prawa pracy. Zrealizowała ponad 1000 procesów rekrutacji i selekcji; przeprowadziła blisko 3000 szkoleń, warsztatów, audytów funkcji personalnej, diagnozy potrzeb szkoleniowych. Wdrażała proces zarządzania szkoleniami oraz realizowała Badania Motywacji i Satysfakcji. Zajmuje się również doradztwem w zakresie systemów motywacyjnych – konsultacje od 2000r.
 
Serdecznie zapraszamy do Hotelu STOK **** SKI&SPA położonego w malowniczej dolinie Jawornika w Wiśle. Hotel dysponuje łącznie 205 komfortowo wyposażonymi pokojami z możliwością korzystania z bezprzewodowego Internetu. Do dyspozycji Gości jest basen rekreacyjny, jacuzzi oraz Centrum Wellness (łaźnie parowe, wanna spa, caldarium, sauna infrared-promienie podczerwone, biosauna, sauna sucha, strefa wypoczynkowa z brodzikiem Kneippa).
 
Zobacz na mapach Google

·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę. Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego. Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie

KATARZYNA PANEK
specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel: +48 32 738 51 90
mobile: 604 712 926
office@eck-prestige.pl
SYLWIA JASIŃSKA
główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel: +48 32 738 51 91
mobile: 668 371 253
szkolenia@eck-prestige.pl
MAŁGORZATA KLIMAS
manager ds. kluczowych klientów
tel: +48 32 738 51 90
mobile: 508 147 055
marketing@eck-prestige.pl