tel. 32 738 51 91

⚡ Jak zarządzać zmianą w działach HR ⇵

Główny cel szkolenia zarządzanie zmianą w działaczh HR zakłada wielopoziomowe przygotowanie kadry kierowniczej do wprowadzania i animowania procesu zmiany w organizacji. Nie jest trudno uzyskiwać dobre rezultaty, gdy wokół wszystko kwitnie, a ludzie pełni są optymizmu. Prawdziwy egzamin nadchodzi, gdy firma musi funkcjonować w sytuacji stagnacji, rosnących wymagań i niepewności. Szczególnie boleśnie odczuwamy to w tzw. trudnych czasach recesji. Niemal każda organizacja podkreśla wówczas znaczenie takich cech – jak efektywność, orientacja biznesowa czy nastawienie na działanie. Szkolenie psychologicznych mechanizmów zachowania pracowników w okresie zmian, a także na aspekt relacyjny zmiany na linii przełożony-podwładni jest istotnym elementem programu. Poruszane zagadnienia będą również obejmowały specyfikę procesów adaptacyjnych, kształtowanie i modyfikowanie postaw pracowniczych wobec zmian, jak również aspekty motywacyjne w procesie zmian. Ponieważ menedżerom często wydaje się, że ludzie w trakcie zmian funkcjonują dokładnie tak samo, jak w czasie bez zmiany, dlatego uczulamy ich na zjawiska, które pojawiają się tylko i wyłącznie w okresie zmiany. Ponadto uczestnicy zostaną wyposażeni w metody i techniki radzenia sobie z tego typu przypadkami, by w ostatecznym rezultacie zmiana została wprowadzona szybko i zgodnie z planem. Problem polega jednak na tym, że łatwiej jest ogłosić potrzebę wykazywania się tymi kompetencjami, niż je posiąść. Z drugiej strony istnieje też pułapka polegająca na wdrażaniu przeróżnych systemów mających na celu zmianę zachowań i postaw kadry menedżerskiej, koniecznych aby firma mogła przetrwać na rynku. Ntomiast według ekspertów od przywództwa aż 70% wszystkich inicjatyw zmiany nie udaje się. Jako podstawową przyczynę porażek przy wdrażaniu nowych rozwiązań w wielu organizacjach często wskazuje się brak systematycznego zarządzania zmianą, a zwłaszcza jej ludzkim aspektem. Dlatego coraz częściej poszukiwane są możliwości rozwoju kompetencji w zakresie kierowania firmą w okresie transformacji, gdyż, jak pokazuje praktyka rynkowa, kompetencje te stały się jednym z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej. Dział HR i jego rola w zmianach w organizacji, w zarządzaniu to jeden z najnowszych trendów, gdyż obecnie jedyną stalą rzeczą w biznesie jest zmiana. Uwaga zarządów i wyższych rangą menedżerów czy działu personalnego winna być zatem skierowana na zjawisko, którego wcześniej unikali jak ognia czyli na wprowadzanie zmian.
PRESTIGE-ECK oferuje pełną gamę szkoleń, które będą pomocne na drodze do Twojego sukcesu ! Zapraszamy do uczestnictwa menedżerów z Mikołowa oraz sąsiadujących miast jak choćby Katowice, Gliwice, Bielsko-Biała, Żory, Sosnowiec, Ruda Śląska i oczywiście z innych miast, które trudno tutaj wszystkie wymienić.
 
by: Małgorzata Klimas · 2017-01-11 / 2017-01-11, Mikołów, PRESTIGE ECK
 

Zarządzanie zmianą w działach HR czyli jak skutecznie pokierować zmianami organizacyjnymi w trudnych czasach, najnowsze trendy i sprawdzone metody Szkolenie z zakresu zarządzania zmianą oraz sposoby wypracowywania w zespole zachowań i postaw gwarantujących pracownikom sukces w zmieniającej się sytuacji zawodowej nie jest trudne, jeśli będziemy przestrzegać proste acz istotne zasady postępowania

Szkolenie - jak zarządzać zmianą w działach HR

Terminy szkoleń i warsztatów, ceny, aktualności

Sprawdź

Zarządzanie zmianą w działach HR - szkolenie

Najnowsze trendy i sprawdzone metody w skutecznym kierowaniu zmianami organizacyjnymi w trudnych czasach - prezentuje PRESTIGE-ECK


Cele szkolenia, korzyści, adresaci

Podstawową przyczyną porażek przy wdrażaniu nowych rozwiązań w wielu organizacjach jest, wg badań, brak systematycznego zarządzania zmianą, a zwłaszcza jej "ludzkim" aspektem. Dlatego coraz częściej poszukiwane są możliwości rozwoju kompetencji w zakresie kierowania firmą w okresie transformacji, gdyż, jak pokazuje praktyka rynkowa, kompetencje te stały się jednym z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwo ma wybór: albo świadomie kierować procesami, które i tak są nieuchronne, albo pozwolić, by zmiany działy same, unosząc firmę w nieznanym kierunku.

Cele i korzyści szkolenia

 1. Poznanie i lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących procesem wdrażania zmian organizacyjnych
 2. Rozwinięcie umiejętności proaktywnego, efektywnego działania w zmiennym, trudnym otoczeniu biznesowym
 3. Poznanie konkretnych narzędzi przygotowywania i zarządzania zmianą
 4. Nauczenie się radzenia sobie z obiekcjami i oporem współpracowników wobec zmiany mało korzystnej dla pracowników ale koniecznej dla firmy
 5. Wypracowanie nowych postaw i zachowań, adekwatnych do zmieniającej się sytuacji i wymagań firmy

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone do kadry zarządzającej, kierowników średniego i wyższego szczebla, do osób zainteresowanych tą tematyką.


Program szkolenia "Zarządzanie zmianą w działach HR"

Zdarza się, że gdy słyszysz o nadchodzącej zmianie to czujesz niepokój? Dzięki uczestnictwie w szkoleniu, już nie będziesz musiał się tego obawiać! Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych, przećwiczenie rozpoznawania i radzenia sobie z oporem pracowników podczas wdrażania zmian oraz przećwiczenie komunikowania trudnych decyzji.

Szersze omówienie zagadnień zobacz na Zarządzanie zmianą w dziale HR»

Moduł 1

Zmiany są nieuniknione - rodzaje i metody przeprowadzania oraz wykorzystywania zmian organizacyjnych
 1. Najnowsze trendy w zarządzaniu i możliwe źródła zmian w przedsiębiorstwach - wprowadzenie do problematyki zmian we współczesnym biznesie
 2. Fakty i mity związane z transformacją przedsiębiorstw - na czym polega zarządzanie zmianą
 3. Cena i skutki zaprzepaszczonych zmian - jak utrzymywanie status quo może wpłynąć na losy firmy i pracowników, np. utratę przewagi konkurencyjnej, malejący udział w rynku, stracone potencjalne zyski, pogłębianie luki kompetencyjnej pracowników

Moduł 2

Planowanie i przygotowywanie zmian w organizacji
 1. Firmowe „dzisiaj” a firma marzeń pracowników - porównanie realnego i idealnego obrazu przedsiębiorstwa
 2. Kiedy wprowadzać zmiany - sposoby identyfikowania przesłanek warunkujących konieczność przeprowadzenia transformacji w firmie
 3. Jakie zmiany są niezbędne w firmie - diagnoza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa i zakresu pożądanych zmian w zakresie zarządzania
 4. Etapy procesu wprowadzania zmian w organizacji - ogólny model procesu zmiany
 5. Analiza potencjalnych źródeł ryzyka dla realizacji procesu zmiany, zjawisko bezpiecznych iluzji i ich ograniczanie.

Moduł 3

Jak skutecznie rozmawiać o zmianach ze współpracownikami i podwładnymi - techniki komunikacji i perswazji na potrzeby menedżerów w okresie transformacji
 1. Przygotowanie pakietu komunikacyjnego menedżera: pełny plan komunikacji, zasadnicze elementy komunikatów, dobór kanałów i form komunikacji
 2. Przeciwdziałanie barierom w komunikacji oraz zapewnianie jej dwukierunkowości w zespole
 3. Unikanie destrukcyjnego wpływu malkontentów i oponentów - techniki perswazji, reagowania na obiekcje współpracowników oraz sondowania przyczyn ich zastrzeżeń do nowych rozwiązań
 4. Dlaczego firmy obawiają się otwartości informacyjnej i pozwalają na powstanie efektu plotki

Moduł 4

Funkcjonowanie zespołów pracowniczych w okresie wdrażania zmian - zarządzanie reakcjami na zmianę
 1. Dynamika zmiany i sposoby jej wykorzystywania
 2. Krzywa wydajności zespołu i ludzi w trakcie wdrażania procesu - zjawisko przejściowego pogorszenia wyników
 3. Reakcje różnych grup pracowników i ich uwarunkowania
 4. Diagnoza predyspozycji indywidualnych pracowników do pracy w sytuacji zmiany
 5. Typy nieskutecznych uczestników zmian - osoby o naturalnej tendencji do przeciwstawiania się nowemu
 6. Unikanie zjawiska „gaszenia agenta” - jak nie pozwolić na wygaszenie pozytywnych postaw pod wpływem presji grupy

Moduł 5

Od lęku do akceptacji - proces zmian oczami pracowników
 1. Poszukiwanie indywidualnych i organizacyjnych „kotwic” i „wioseł”
 2. „Rów zmiany” - trudności w zerwaniu z bezpieczną stabilizacją i przejściem ku nowym możliwościom zawodowym
 3. Pomiędzy szokiem, miesiącem miodowym a satysfakcją - etapy psychologiczne, przez które muszą przejść pracownicy
 4. Dlaczego pracownicy się opierają i jak pokonać opór własny oraz zespołu.

Moduł 6

Sposoby wypracowywania w zespole zachowań i postaw gwarantujących pracownikom sukces w zmieniającej się sytuacji zawodowej
 1. Koło troski oraz koło wpływu - sposoby reagowania na sytuacje, na które mamy i nie mamy wpływu
 2. Badanie potrzeb pracowników i poszukiwanie adekwatnych narzędzi motywacji w nowej sytuacji firmy - przekładanie zmian zawodowych na pozytywne zmiany osobiste
 3. Sposoby modyfikowania zachowań i postaw pracowników, aby zapewnić powodzenie zarówno dla samego procesu, jak i jego uczestników
Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowo-ćwiczeniowej, wzbogaconej symulacjami najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się lub mogą się spotkać uczestnicy w codziennej praktyce.
Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał możliwość przygotowania narzędzi, które będzie mógł wykorzystać we własnej firmie. Uczestnicy otrzymają również bogaty materiał dodatkowy do pracy własnej min. zawierający przykłady wdrażania zmian w różnego typu organizacjach.


Prowadzący i miejsce

Doświadczony trener i konsultant PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia, dyrektor personalny, z ponad 15-letnią praktyką zawodową w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji, adaptacji, rozwoju i zarządzania karierą w firmie, systemów motywacyjnych i oceny jakości pracy. Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Międzynarodowe Studia Menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania. Zrealizowała ponad 1000 procesów rekrutacji i selekcji; przeprowadziła blisko 3000 szkoleń, warsztatów, audytów funkcji personalnej, diagnozy potrzeb szkoleniowych. Wdrażała proces zarządzania szkoleniami oraz realizowała Badania Motywacji i Satysfakcji. Zajmuje się również doradztwem w zakresie systemów motywacyjnych – konsultacje od 2000r. Wykładowca wielu prestiżowych uczelni w Polsce. Współautorka podręcznika "Zarządzanie zasobami ludzkimi". Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, były Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PSKZ.
 
Na szkolenie Serdecznie zapraszamy do Hotelu STOK **** SKI&SPA położonego w malowniczej dolinie Jawornika w Wiśle. Hotel dysponuje łącznie 205 komfortowo wyposażonymi pokojami z możliwością korzystania z bezprzewodowego Internetu.
Zapraszamy do uczestnictwa menedżerów z Mikołowa oraz sąsiadujących miast jak Katowice, Gliwice, Bielsko-Biała, Żory, Sosnowiec, Ruda Śląska i oczywiście z innych miast, które trudno tutaj wszystkie wymienić.
 
Zobacz na mapach Google