INTRASTAT 2017 Zmiany Progi Statystyczne, Prawo Celne

INTRASTAT 2017 Progi Statystyczne Zmiany Szkolenie

tel. 32 738 51 91

⚡ Szkolenia INTRASTAT 2017 Progi, Prawo Celne ⇵

Zapraszamy na Szkolenie INTRASTAT 2017, Zmiany i Progi Statystyczne, którego celem jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT. Skupiamy się na zmianach w INTRASTAT 2017 oraz INTRASTAT 2016. Ponadto warto zauważyć, że omawiamy także wszelkie zmiany dotyczące przepisów prawa celnego 2017 r. Poruszane zagadnienia i Program Szkolenia INTRASTAT 2017 Zmiany Progi są dokonywane i korygowane na bieżąco. Wszelkie przepisy INTRASTAT 2107 ogłoszone przed szkoleniem zostaną włączone do Programu Szkolenia INTRASTAT 2017 Zmiany, Progi i omówione w ramach szkolenia. Na szkoleniu poruszone są zmiany w systemie INTRASTAT 2016 i INTRSTAT 2017, z których wymieńmy tutaj następujące:
zmiana taryfy celnej – usunięte i nowe kody towarów w 2017
nadal aktualna Zintegrowana Obsługa INTRASTAT - AIS - Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT 2017, informacja uzupełniająca z dn. 23 maja 2016 do Instrukcji
Cykliczne szkolenia INTRASTAT Zmiany 2017 Progi Statystyczne Prawo Celne omawiają prawo celne w praktyce czyli najnowsze zasady regulacji prawnych systemu INTRASTAT. Szkolenie obejmuje obsługę deklaracji INTRASTAT - przygotowywanie, wypełnianie i zgłaszania deklaracji systemu INTRASTAT.
Szkolenia INTRASTAT przeznaczone są dla firm, które dokonują transakcje w państwach członkowskich UE. Deklaracje INTRASTAT odnoszą się do fizycznego przewozu towarów pomiędzy państwami członkowskimi. W ramach szkolenia przekazujemy pełen pakiet informacji np. jak wypełnić obowiązek złożenia deklaracji statystycznych. Informujemy o dokonanych oraz o planowanych zmianach:
- na czym polega zintegrowana obsługa
- zmiana w taryfie celnej – usunięte i nowe kody towarów w 2016 r.
- ogólnopolskie uruchomienie usługi e-INTRASTAT w oparciu o AIS/INTRASTAT
– nowa wersja 1.05, styczeń 2016 r - Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT
- zintegrowana obsługa AIS / INTRASTAT
- uzupełnienie do Instrukcji w v. 1.05 informacja z dn. 23 maja 2016 r.
- PUESC – pojedynczy punkt dostępu do SISC (System Informacyjny Służby Celnej)
- zasady postępowania z e-INTRASTAT (AIS) formularz do przesyłania deklaracji PUESC
- dla przesyłających deklaracje INTRASTAT Instrukcja Elektronicznej Rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług SISC. V 0.2 z 29-07-15
– e-Klient Służby Celnej czyli nowe zasady komunikacji elektronicznej
 
by: Małgorzata Klimas · 2016-08-23 / 2017-11-25, Mikołów, PRESTIGE ECK
 

INTRASTAT Zmiany 2017

INTRASTAT 2017 Zmiany, Progi Statystyczne

Szkolenie Progi Statystyczne INTRASTAT 2017 Zmiany w INTRASTAT w praktyce, zasady regulacji prawnych INTRASTAT, przygotowanie, wypełnianie, przesyłanie deklaracji INTRASTAT

INTRASTAT 2017

Szkolenie Zmiany w Systemie INTRASTAT 2017, Progi Statystyczne
Zapraszamy na szkolenia z INTRASTAT 2017 w terminach

2017-12-05 do 2017-12-05

INTRASTAT Zmiany 2017 zapisy na Szkolenie onLine ⇵

Terminy innych szkoleń, ceny, aktualności

Sprawdź

Szkolenia - Zmiany w Systemie INTRASTAT w 2017 roku Progi Statystyczne – prezentuje PRESTIGE-ECK

Organizacja Szkoleń, Kursów i Warsztatów to nasza specjalność


INTRASTAT Zmiany 2017 - cele szkolenia i korzyści

Na czym polega zintegrowana obsługa, co zapewnia zintegrowana obsługa INTRASTAT 2017 oraz PUESC – pojedynczy punkt dostępu do Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) oraz inne Zmiany w Systemie INTRASTAT 2017 oraz 2016, to wiedza niezbędna dla pracowników działów handlowych, exportu/importu, księgowości oraz logistyki, których zapraszamy na szkolenie INTRASTAT 2017 Progi i Zmainy w Praktyce.

Progi Statystyczne INTRASTAT 2017 Zmiany

Celem szkolenia Progi Statystyczne INTRASTAT Zmiany 2017 jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.

cele szkolenia - INTRASTAT 2017 Zmiany, Progi Statystyczne
Jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia
Jak udokumentować i wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTAT-em (pole nr 6) w trakcie kontroli celno–skarbowej
Jak najlepiej przygotować się do wypełniania deklaracji
Jak przygotować własny warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia Intrastat

INTRASTAT 2017 - program szkolenia Zmiany INTRASTAT 2017, Progi Statystyczne

Program Szkolenia Progi Statystyczne i Zmiany INTRASTAT 2017 nadzoruje doświadczony Biegły sądowy Sądu Okręgowego z zakresu spraw celnych. Prowadzi warsztaty z zakresu wypełniania formularzy i dokumentów celnych. Posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów i usług a także analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.
Celem szkolenia Zmiany INTRASTAT 2017 Progi Statystyczne jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT 2017.
 

Omówienie zagadnień związanych z INTRASTAT 2017 Zmiany, Progi Statystyczne
 
Intrastat w Praktyce - zmiany w 2017 roku, szkolenia dla firm »

Program szkolenia
1. Wprowadzenie - systemy statystyczne w Unii Europejskiej
INTRASTAT - wspólny system statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej
Dwa systemy statystyki: INTRASTAT i EKSTRASTAT
 
2. Charakterystyka systemu INTRASTAT
 
3. Podstawy prawne systemu INTRASTAT
Przepisy wspólnotowe i unijne
Przepisy krajowe regulujące system INTRASTAT
Zmiany w przepisach wspólnotowych i krajowych w latach 2011-2017
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny. Unijny Kodeks Celny - obowiązuje od 01 maja 2016 r.
 
4. Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT. Podmioty odpowiedzialne w systemie INTRASTAT
Czy każdy przedsiębiorca musi składać deklarację INTRASTAT?
Osoba zobowiązana lub pełnomocnik - uregulowania w nowym UKC - kto może złożyć deklarację INTRASTAT w imieniu firmy/osoby? NOWA USTAWA PRAWO CELNE - ZMIANA SPOSOBU REPREZENTACJI OSOBY ZOBOWIĄZANEJ
Progi statystyczne i obowiązki z nich wynikające. Progi statystyczne w 2017 roku - zmiana progów
Moment powstania obowiązku sprawozdawczego
Wygaśnięcie obowiązku deklaracyjnego
Obowiązki osób zobowiązanych i konsekwencje niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe - Ustawa o statystyce publicznej, Prawo celne)
 
5. Termin, formy i miejsce składania deklaracji INTRASTAT oraz sposoby ich przekazywania
Okres sprawozdawczy
Zgłoszenia częściowe
Dwa przypadki, w których należy dokonać zgłoszeń „zerowych”
Jak sporządzić zgłoszenie „zerowe”
Zgłoszenie elektroniczne - program ist@t - formularz na stronie PUESC
NOWE zasady uzyskiwania login-u i hasła
jak założyć konto na PUESC ?
podpis elektroniczny - generowanie certyfikatu niekwalifikowanego
podpisanie i wysyłka deklaracji
komunikaty zwrotne
 
6. Zakres informacji objętych deklaracją INTRASTAT
Źródła gromadzenia danych do prawidłowego sporządzenia deklaracji
- współpraca z magazynem
- współpraca z działem zakupów i z działem sprzedaży
Rodzaje formularzy INTRASTAT
Dane identyfikacyjne
Dane merytoryczne
Obowiązek agregacji danych
Dane wypełniane powyżej progu podstawowego
Dane wypełniane powyżej progu szczegółowego
Szczególne przypadki wypełniania deklaracji INTRASTAT
Uproszczenia przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT
 
7. Obrót towarowy w Unii Europejskiej podlegający zgłoszeniu do systemu INTRASTAT
Wewnątrz-wspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru
Status celny towarów, które towary zgłaszamy do INTRASTAT
Warunki jakie muszą spełniać towary, aby były zgłoszone do systemu INTRASTAT
Towary wyłączone ze statystyki INTRASTAT - zwolnienia ze sprawozdawczości
 
8. Zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT
Nowość !!! Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT - nowy obowiązek dla zgłaszających
Nowa „Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT” v. 1. 07 - styczeń 2017 r.
Informacja uzupełniająca z dn. 23 maja 2016 r. do Instrukcji
Zmiana taryfy celnej - usunięte i nowe kody towarów w 2017 r.
Szczegółowa analiza deklaracji INTRASTAT - sposób wypełniania pół od 1 do 21
Organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania i wypełniania deklaracji - praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie deklaracji INTRASTAT
Jak udokumentować ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM - pole nr 6 i wyjaśnić w trakcie kontroli celno-skarbowej
Fakturowana wartość usług a INTRASTAT
Reklamacje - zwroty towaru - przykłady postępowania
Bezpłatna dostawa towaru - sposób postępowania - kod rodzaju transakcji
Dostawa towaru w celu uszlachetniania i po uszlachetnianiu (przywóz - wywóz) i sposób ustalania wartości fakturowej - kody rodzaju transakcji
Barter towaru - handel kompensacyjny
Handel trójstronny
Praktyczne wskazówki ułatwiające wypełnianie poszczególnych pól deklaracji INTRASTAT
 
9. Korekty deklaracji INTRASTAT
Sposoby i przypadki korygowania deklaracji
Korekta pól finansowych i pozostałych
Korekta bieżąca - nota korygująca
Nota korygująca za kilka okresów sprawozdawczych
Termin na dokonanie korekty - kiedy nie należy dokonywać korekty zgłoszenia
 
10. Generalne zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT
 
11. Dostęp do informacji dotyczącej deklaracji INTRASTAT
 
12. Ćwiczenia w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT
Konkretne przykłady wypełniania pól finansowych: 19 - 6, 20 -7
Organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania i wypełniania deklaracji - praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 
13. Dostęp do informacji dotyczącej systemu INTRASTAT
Portal internetowy Ministerstwa Finansów dot. INTRASTAT
Newsletter - elektroniczna forma biuletynu
Strony internetowe
 
14. DYSKUSJA - odpowiedzi na pytania - rozwiązujemy problemy

Progi INTRASTAT 2017 Zmiany, to Szkolenie na którym zostaną przedstawione praktyczne wskazówki i przykłady wypełniania poszczególnych pól w deklaracji INTRASTAT. Na szkolenie Intrastat Progi, Zmiany 2017 zapraszamy pracowników działów handlowych, exportu/importu, księgowości oraz logistyki.

Prowadzący i miejsce

Biegły sądowy Sądu Okręgowego z zakresu spraw celnych; specjalista ds. spedycyjno-celnych; licencja Agenta Celnego 22.07.1993 r.; były pełnomocnik zarządu ds. celnych w firmie produkcyjnej; akredytowany trener przez PARP. Prowadzi warsztaty z zakresu wypełniania formularzy i dokumentów celnych "Agent Celny", posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów i usług a także analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.
 
Serdecznie zapraszamy do Quality Silesian*** & Economy Silesian** ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice; GPS: Al. Górnośląska 40 - wjazd przez stację paliw BP tel.: +48 32 606 88 00; fax: +48 32 606 88 01
Hotel Silesian to nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny w Katowicach, położony w pobliżu autostrady A4, Centrum Handlowego "3 Stawy" oraz centrum miasta. Położenie hotelu umożliwia dogodną komunikację z Krakowem, Wrocławiem czy Warszawą.
Nocleg, wraz ze śniadaniem nie wliczony w cenę szkolenia możemy dla Państwa zarezerwować w korzystnej cenie:

Quality Silesian Hotel***

- 154,00PLN/doba w pok. 1-os.
- 184,00PLN/doba w pok. 2-os.

Economy Silesian Hotel **

– 129 zł PLN/doba w pok. 1-os.
– 164 zł PLN/doba w pok. 2-os.

Hotel posiada bezpłatny parking dla wszystkich uczestników PRESTIGE ECK. Recepcja w hotelu jest czynna przez całą dobę.
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.


Zobacz na mapach Google

·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę. Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego. Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie

KATARZYNA PANEK
specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel: +48 32 738 51 90
mobile: 604 712 926
office@eck-prestige.pl
SYLWIA JASIŃSKA
główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel: +48 32 738 51 91
mobile: 668 371 253
szkolenia@eck-prestige.pl
MAŁGORZATA KLIMAS
manager ds. kluczowych klientów
tel: +48 32 738 51 90
mobile: 508 147 055
marketing@eck-prestige.pl