Szkolenia Sepowskie, Uprawnienia Sepowskie

Szkolenia SEP i Uprawnienia SEP G1, G2, G3

tel. 32 738 51 91

⚡ Szkolenia Sepowskie, Uprawnienia Sepowskie ⇵

Szkolenia Sepowskie Elektryczne, Szkolenia Sepowskie Gazowe i Szkolenia Energetyczne organizujemy dla osób prywatnych oraz grup zorganizowanych. Podczas kursu istnieje możliwość uzyskania więcej, niż jedno uprawnienie. Już dzisiaj zapisz się i zdobądź Uprawnienia Sepowskie SEP, Uprawienia Elektryczne i zdaj egzamin SEP z PRESTIGE ECK. Skorzystaj! dla Ciebie promocja Szkoleń Sepowskich!
W trakcie jednodniowego Szkolenia SEP uzyskasz / odnowisz uprawnienia sepowskie SEP – Uprawnienia EEnergetyczne Eksploatacji lub/i Dozoru w trzech grupach w zależności od potrzeb:
G1 – grupa 1 E i D – Urządzenia i Instalacje Elektroenergetyczne, Kursy Elektryczne Szkolenia SEP, dające Uprawnienia SEP
G2 – grupa 2 E i D – urządzenia i instalacje cieplne, uprawnienia energetyczne – tzn Uprawnienia Palacza CO lub Grzewcz
G3 – grupa 3 E i D – urządzenia, instalacje i sieci gazowe, kurs gazowy
Punktem kończącym wykłady jest egzamin ustny, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. Kursy prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem, co wpływa na wysoką zdawalność.
Sepowskie Szkolenia Elektryczne, Sepowskie Szkolenia Energetyczne i Szkolenia Gazowe wraz z Egzaminem państwowym organizujemy w formułach - otwartej, stacjonarne, wyjazdowe oraz wewnętrzne czyli zamknięte. Każde Szkolenie zakończone jest Egzaminem Państwowym przeprowadzonym przez Egzaminatorów ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W celu uzyskania informacji na temat Szkoleń Sepowskich SEP, czyli kursów w zakresie G1, G2, G3 zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia u Klienta w całej Polsce. Organizację szkoleń dostosowujemy do wymagań zleceniodawców pod względem terminu i miejsca oraz zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców oraz instruktorów zajęć praktycznych. Teraz Promocja na nasze Szkolenia Energetyczne wraz z egzaminem państwowym w pełnym zakresie czynności eksploatacyjnych Tak Tanio! ponadto Promocje na Uprawnienia Elektryczne, na Uprawnienia Cieplne oraz na Uprawnienia Gazowe.
Jeżeli nurtują Cię pytania Jak Zdobyć Uprawnienia Sepowskie Elektryczne, Uprawnienia Energetyczne i Uprawnienia gazowe ? czy Jakie są najczęściej zadawane pytania podczas Egzaminu Sepowskiego ? to dobrze trafiłeś ! Firmy, które rozpoczęły z nami współpracę, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników. Osoby indywidualne polecają nas i wracają po odnowienie uprawnień. A my staramy się, aby atmosfera sprzyjała efektywnej nauce i zdaniu egzaminów państwowych, które przecież do łatwych nie należą.
Zapraszamy na Szkolenia i Egzaminy kwalifikacyjne dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych w następujących grupach:
Grupa 1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
Grupa 2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło
Grupa 3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i magazynowania oraz zużywające paliwa gazowe.
Już od 2005 roku nasze Kursy i Szkolenia Sepowskie cieszą się Państwa wysokim uznaniem, ponieważ pozwalają w szybki i skuteczny sposób opanować niezbędną wiedzę do wykonywania zawodu i potrzebną do pozytywnego zaliczenia egzaminu na Uprawnienia Elektryczne, Energetyczne i Gazowe, który jest przeprowadzany przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną zgodnie z (Dz.U.nr 89, poz. 828).
Szkolenie zakończone Państwowym egzaminem przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną pozwala Państwu uzyskać świadectwa kwalifikacyjne umożliwiające wykonywanie zawodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji różnego rodzaju urządzeń energetycznych. Uprawnienia należy odnawiać co 5 lat. Informujemy, że Uprawnienia Bezterminowe czyli świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie od lipca 2003 roku do kwietnia 2005 roku, straciły swoją ważność z początkiem maja 2010 roku o czym mówi Ustawa Prawo Energetyczne. Zgodnie z przepisami prawa energetycznego osoby, które zajmują się instalacjami sieci energetycznych oraz eksploatacją urządzeń w tej dziedzinie, muszą posiadać uprawnienia elektryczne. Najczęściej wymagane są uprawnienia do 1 kV, które można zdobyć uczestnicząc w szkoleniu.
Zapraszamy pracowników firm oraz osoby fizyczne do wzięcia udziału w specjalistycznych szkoleniach i egzaminie umożliwiającym uzyskanie państwowych uprawnień do eksploatacji E i dozoru D urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, cieplnych oraz gazowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U Nr 89 poz. 828 ze zmianami).
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, którym kończy się termin ważności posiadanych uprawnień, jak i te osoby, które chcą ubiegać się o nie po raz pierwszy.
W przypadku zgłoszenia większej grupy osób, bądź dla firm chętnych nawiązać współpracę długofalową oferujemy promocyjne ceny.
 
by: PRESTIGE ECK · 2016-08-23 / 2018-06-11, Mikołów, PRESTIGE ECK
 

Szkolenia SEP Uprawnienia Sepowskie SEP G1, G2, G3

Uprawnienia SEP i Szkolenia SepowskieSzkolenia sepowskie i Uprawnienia elektryczne G1, cieplne G2, gazowe G3Szkolenia Sepowskie wraz z Egzaminem Państwowym w pełnym zakresie czynności eksploatacyjnych. Celem szkoleń jest aktualizacja wiedzy, przedstawienie zmian, nowości oraz przygotowanie do zdobycia uprawnień państwowych.

Szkolenia Sepowskie

Uprawnienia SEP, Szkolenia SEP

Szkolenia Sepowskie - Uprawnienia Sepowskie elektryczne G1, cieplne G2, gazowe G3

Szkolenia SEP zapisy na Szkolenie onLine ⇵

Terminy innych szkoleń, ceny, aktualności

Sprawdź

Uprawnienia i Szkolenia SEP Energetyczne, Elektryczne G1, Cieplne G2, Gazowe G3

Program szkolenia Grupa G1

Szkolenia G1 na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 1:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9


Program szkolenia Grupa G2

Szkolenia G2 na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 2:

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9


Program szkolenia Grupa G3

Szkolenia G3 na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci Grupy 3:

1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50kW
9. turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 -9


Prowadzący i miejsce

Ekspert w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, wykładowca posiadający bogate doświadczenie dydaktyczne w przekazywaniu wiedzy i egzaminowaniu kandydatów. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, która posiada pełne uprawnienia do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem dla wszystkich urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w grupach G1, G2, G3.
 
Komisja egzaminacyjna współpracująca z PRESTIGE ECK działa zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 roku Nr 141, poz.1189).
 
Szkolenie odbędzie się w Mikołowie w siedzibie PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia przy ulicy Wyzwolenia 27. Dysponujemy 4 nowymi salami szkoleniowymi.
 
Zobacz na mapach Google

PRESTIGE

Europejskie Centrum Kształcenia


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę. Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego. Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

KATARZYNA PANEK
specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel: +48 32 738 51 90
mobile: 604 712 926
office@eck-prestige.pl
SYLWIA JASIŃSKA
główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel: +48 32 738 51 91
mobile: 668 371 253
szkolenia@eck-prestige.pl

MAŁGORZATA KLIMAS

manager ds. kluczowych klientów
tel: +48 32 738 51 90
mobile: 508 147 055
marketing@eck-prestige.pl